Seniorzy mają nowe miejsce

14 października oficjalnie otwarty został Dzienny Dom SENIOR+ w Starogardzie Gdańskim. Miejsce, w którym osoby powyżej 60. roku będą mogły aktywnie spędzać czas. Nabór trwa. Zajęcia ruszają 5 listopada.

Na utworzenie i wyposażenie placówki Starogard otrzymał ponad 200 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Łączny koszt inwestycji wyniósł blisko 700 tys. zł.

– Jesteśmy jedną z 330 placówek tego typu, które powstają w Polsce w tym roku, w tym setnym domem dziennym. Tylko 4 z nich mieszczą się na Pomorzu. Możemy być dumni, że w Starogardzie Gdańskim także doczekaliśmy się takiego domu. Dzisiaj oficjalnie go otwieramy, ale jak widzą Państwo na ulotkach, zajęcia ruszą 5 listopada. Serdecznie zapraszamy na nie osoby, które skończyły 60 lat i nie są już aktywne zawodowo. Tutaj otrzymają pomoc w czynnościach dnia codziennego. Będą mogły korzystać z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach edukacyjnych, kulturalno-oświatowych oraz sportowych – mówiła Urszula Ossowska, która jako dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, będzie sprawować nadzór nad placówką.

Dzienny Dom SENIORr+ mieści się przy ul. Hallera 19a.

Dom poświęcił ks. dziekan Józef Pick. Symboliczną wstęgę przecięli prezydent miasta Janusz Stankowiak, przewodniczący Rady Seniorów Bogdan Adam, przewodnicząca Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Maria Szumacher oraz przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski.

– Kiedy na początku swojej kadencji powołałem do życia Radę Seniorów, nie spodziewałem się, że będzie ona działać aż tak aktywnie i co najważniejsze skutecznie. To właśnie z inicjatywy jej członków powstało Dzienny Dom SENIOR+. Mam nadzieję, że będzie spełniało oczekiwania wszystkich starogardzkich seniorów – powiedział prezydent Starogardu Janusz Stankowiak.

– Takie miejsce było w naszym mieście bardzo potrzebne, dlatego wyszliśmy z inicjatywą, by powstało. Dzisiaj bardzo się z tego cieszę. Zwiedziłem obiekt. Bardzo mi się podoba. Jest świetnie przygotowany. Już teraz wiem, że każdy senior znajdzie tu coś dla siebie – stwierdził przewodniczący Rady Seniorów Bogdan Adam.

Wyposażenie DDS+ bardzo spodobało się starogardzkim seniorom.

Dzienny Dom SENIOR+ w Starogardzie Gdańskim zapewni miejsce 30 osobom, które będą mogły w nim przebywać od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) przez 8 godzin dziennie.

Nabór uczestników zajęć ma formę otwartą. Do DDS+ przyjmowane będą nieaktywne zawodowo osoby w wieku 60+, w szczególności: samotne, ze zmniejszoną sprawnością psychofizyczną i niepełnosprawnością, po chorobie, przebywające w trudnych warunkach mieszkaniowych, dotknięte przemocą w rodzinie czy wykazujące ograniczenia lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Pobyt w DDS+ związany jest z comiesięczną opłatą, której wysokość uzależniona jest od dochodu zainteresowanego seniora. Szczegóły na temat Dziennego Domu SENIOR+ umieszczone są tutaj: https://starogard.pl/nowe-miejsce-dla-seniorow-2-64795/

Koncert Ireny Santor uświetnił otwarcie Dziennego Domu SENIOR+.

Żeby dzień otwarcia DDS+ był jeszcze bardziej wyjątkowy Prezydent Starogardu sprawił seniorom wielką niespodziankę. Specjalnie dla nich w Miejskiej Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby ze swoim recitalem „Punkt widzenia” wystąpiła niekwestionowana pierwsza dama polskiej piosenki Irena Santor. Przyciągnęła tłumy, które śpiewały wspólnie z nią, a potem długo ją oklaskiwały.

Fot. Magdalena Dalecka