Są pieniądze na zagospodarowanie doliny Wierzycy

Ponad 9 mln zł miasto pozyskało z Unii Europejskiej na zagospodarowanie cennych przyrodniczo obszarów rzeki Wierzycy. Modernizację Parku Miejskiego i budowę ścieżki pieszo – rowerowej zrealizuje w partnerstwie z Gminą Wiejską oraz Nadleśnictwem Starogard. W 2016 roku powstanie projekt techniczny, a roboty budowlane ruszą w 2017 roku. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na koniec 2018 roku

Inwestycja kosztować będzie prawie 13 milionów złotych.  70% tych kosztów pokryje Unia Europejska. Projekt „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” otrzymał dofinansowanie w wysokości 9 025 tys. zł.  Największa część uzyskanego dofinansowania – ponad 7,5 mln zł – przypadnie miastu.

Błogi spokój w centrum miasta

IMG_0666

– Dzięki pozyskanym pieniądzom zmieni się wygląd Parku Miejskiego, który zostanie przebudowany i uporządkowany – mówi Przemysław Biesek-Talewski, zastępca prezydenta do spraw techniczno-inwestycyjnych. Odnowione zostanie oczko wodne. Figura Wierzyczanki będzie przeniesiona w inne, bardziej wyeksponowane miejsce. Przez park poprowadzi nowa promenada spacerowa, od której odchodzić będą liczne alejki. Staną przy nich  jednolite ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Park ozdobią nowe krzewy i klomby kwiatów. Dla zmotoryzowanych od północnej strony parku wybudowany zostanie duży parking z możliwością organizowania w tym miejscu imprez plenerowych, np. koncertów. Nowe oświetlenie i monitoring uczynią Park miejscem bardziej bezpiecznym.

– Park Miejski to ważne miejsce dla starogardzian – dodaje wiceprezydent. Dlatego zależało nam, aby pierwszy etap prac zagospodarowania doliny rzeki Wierzyca objął właśnie jego odnowę. Park istnieje w naszym mieście od ponad 90 lat. Jego niezwykłość polega na tym, iż w samym centrum miasta starogardzianie mogą doświadczyć błogiego spokoju wśród otaczającej ich zieleni. Mogą pospacerować alejkami pośród drzew przy malowniczej rzece Wierzycy, której tłem są miejskie zabytki, XIV-wieczna fara oraz mury miejskie z basztami. W letnie upały mieszkańcy często ochładzają się, siedząc na ławkach wokół fontanny lub w cieniu wielkich drzew. Z kolei dzieci mogą pobawić się w ogródkach jordanowskich i pokarmić dzikie kaczki oraz łabędzie, które na stałe rezydują na stawie. Otrzymane dofinansowanie sprawi, że Park wypięknieje i będzie miejscem, w którym wolny czas będzie upływał milej i przyjemniej.

Rowerem lub piechotą wzdłuż Wierzycy

Projekt przewiduje też budowę trasy pieszo-rowerowej, która rozpocznie się w zachodniej części miasta, na obszarze chronionym Natura 2000. Przyrodniczy szlak poprowadzi do ulicy Jagiełły, skąd istniejącymi ścieżkami będzie można dotrzeć do parku. Nad Wierzycą powstanie ścieżka edukacyjna z licznymi miejscami odpoczynku, kładką przez rzekę oraz platformą widokową, z której będzie można podziwiać przyrodę. Z kolei w wschodniej części miasta, nad jeziorem Kochanka powstanie pomost dla wędkarzy i osób chcących obserwować np. ptaki.

Cały szlak przyrodniczo – edukacyjny przez miasto zostanie oznakowany i opisany. Na całej jego długości pojawią się znaki informacyjne, które będą ściśle wyznaczać kierunek marszu lub jazdy. Chodzi o to, aby dać mieszkańcom trasę do spacerów, która nie będzie w znaczący sposób ingerować w naturę, czy dawać okazji do wkraczania na niedozwolony teren, ale przeciwnie poprzez wyznaczenie szlaku i specjalne oznakowanie będzie sprzyjać jej ochronie. Posłużą temu zamontowane wzdłuż ścieżki tablice informacyjne, które zostaną ustawione w miejscach, gdzie można spotkać piękne okazy przyrodnicze lub siedlisko chronionych ptaków.

Trzy zadania trzech realizatorów

Gmina Wiejska Starogard Gdański, od miejscowości Krąg do granicy miasta nasypem nieczynnej linii kolejowej Skarszewy-Starogard urządzi ścieżkę rowerową, natomiast Nadleśnictwo przejmie działania informacyjno – edukacyjne na temat ochrony bioróżnorodności doliny rzeki Wierzycy.

Dofinansowanie przyznane zostało przez Zarząd Województwa Pomorskiego w wyniku rozstrzygnięcia konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 dla działania 11.4. „Ochrona różnorodności biologicznej”.

Zapisz

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl