Są pieniądze na „czyste powietrze” w Starogardzie

Miasto otrzymało prawie 200 tys. zł dofinansowania na likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem w Starogardzie Gdańskim. Pieniądze otrzymają mieszkańcy, którzy zgłosili swój udział w konkursie „Czyste powietrze Pomorza 2016”.

W tegorocznym konkursie „Czyste powietrze Pomorza 2016” chęć wymiany starych pieców węglowych na bardziej przyjazne dla środowiska urządzenia zgłosiło 47 starogardzian. Łączna kwota zgłoszonych przez mieszkańców wniosków modernizacji źródeł energii, polegającej na zainstalowaniu w domach kotła gazowego lub olejowego, przyłączenia instalacji do sieci ciepłowniczej czy zastosowania odnawialnych źródeł energii, wyniosła 819 974 zł

19 maja br. Gmina Miejska Starogard Gdański złożyła w tej sprawie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wniosek został pozytywnie oceniony. Tym samym miasto otrzymało dofinansowanie z WOŚiGW w wysokości 177 000 zł. Prawie 100 tys. zł dopłaci do inwestycji z budżetu gminy.

Kolejna edycja konkursu „Czyste powietrze Pomorza” służy przede wszystkim redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery, poprawie jakości powietrza, a przez to zdrowia i życia mieszkańców Pomorza. Likwidacja „niskiej emisji” tj. kotłów opalanych węglem lub koksem ma zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza gazami oraz pyłami.

Inwestycja ma być zrealizowana do końca października 2016 roku.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl