Ruszyły zapisy na UTW „S-Centrum”

Uniwersytet Trzeciego Wieku „S-Centrum” od września rozpoczyna nabór na kolejny rok akademicki 2022/23. Będzie to już 17 rok działalności Uniwersytetu, który skupia rokrocznie około 200 studentów – seniorów.

W tym roku planowane jest otwarcie około 20 pracowni:
– Pracownia plastyczna – SCK
– Pracownia rękodzielnicza SCK
– Nordic Walking
– Pracownia j. angielskiego – SCK
– Pracownia j. włoskiego
– Pracownia języka esperanto – SCK
– Teatr Magiczny Wiek UTW- SCK
– Rehabilitacyjno- korekcyjne
– Pracownia taneczno – ruchowa SCK
– Aqua fitnes Centrum Rehabilit.- Lecznicze Medpharma
– Aqua fitnes
– Chór studencki
– Zdrowy kręgosłup
– Tenis Stołowy
– Joga dla początkujących
– Klub brydża
– Historia
– Informatyka
– Pracownia wokalna
– i inne.

Formą otwartą są wykłady, organizowane co dwa tygodnie o różnorodnej tematyce np. z dziedziny prawa, na temat zdrowia, historyczne, podróżnicze i inne. Dla studentów organizowane są również wycieczki krajowe i zagraniczne, spotkania integracyjne, zabawy noworoczne, na zakończenie roku akademickiego, spotkania wigilijne, wyjazdy do teatru. Studentom UTW przyświeca ciągle aktualne hasło Marka Twaina „Nie dlatego przestajemy się bawić bo się starzejemy, ale starzejemy się bo przestajemy się bawić”.

Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.sck.art.pl

/SCK/

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl