Ruszyła rekrutacja do przedszkoli

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że z dniem 8 kwietnia 2019 r. od godziny 9:00 rozpoczyna się rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolach.

Żeby nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przebiegał sprawnie, wspomagany będzie elektronicznie. Poza systemem elektronicznej rekrutacji będą przyjmowane tylko dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną, do oddziałów integracyjnych w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 2. W celu zapisania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić się do dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 z oddziałami integracyjnymi.

Struktura organizacyjna placówek na rok szkolny 2019/2020 przewiduje zapisy dzieci urodzonych w latach 2013–2016. W przypadku dziecka starszego – odroczonego, rejestracji dokonuje przedszkole pierwszego wyboru, do którego muszą udać się rodzice/opiekunowie prawni celem dokonania rejestracji.

Aby zapisać dziecko do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 w terminie od dnia 8 kwietnia od godz. 9:00 należy wypełnić wniosek, który zostanie udostępniony na stronie http://www.starogardgdanski.przedszkola.vnabor.pl lub pobrać ze stron internetowych każdego przedszkola oraz szkoły z oddziałami przedszkolnymi, gdzie zostanie także z dniem 8 kwietnia udostępniony.

Wypełniony i wydrukowany formularz wniosku wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w terminie do 19 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00. 17 maja zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych do placówek. Następnie, w terminie od 20 maja do 31 maja 2019 r. rodzice powinni złożyć pisemne oświadczenie – potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w którym zostało ono zakwalifikowane. 3 czerwca 2019 r. zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne lista kandydatów przyjętych do przedszkoli/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
W razie pytań związanych z procesem naboru, należy skontaktować się z właściwą placówką lub  Wydziałem Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Starogard Gdański.

Aby zgłosić dziecko do wybranych 3 placówek należy:

1. Wybrać na stronie http://www.starogardgdanski.przedszkola.vnabor.pl zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL dziecka i wybrać przycisk DALEJ;
2. Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę oraz grupę, ułożyć listę preferencji. Lista powinna zawierać tylko takie placówki i grupy, które preferowane są przez rodzica/opiekuna. Najwyżej na liście powinny być jednostki i grupy najbardziej preferowane. Lista może zawierać max. 3 jednostki i odpowiadające im grupy rekrutacyjne. Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ;
3. Wypełnić pola dotyczące danych osobowych zgłaszanego dziecka i rodziców/opiekunów, a następnie pola pozostałych informacji. Pola zaznaczone gwiazdkami są obowiązkowe. W ostatnich polach należy ustalić swoje hasło do systemu (co najmniej osiem znaków). Proszę zapamiętać to hasło, gdyż będzie ono umożliwiało dostęp do swojego konta w dowolnym momencie naboru (poprzez zakładkę ZALOGUJ SIĘ). Po wypełnieniu wszystkich pól wybrać przycisk DALEJ;
4. W kolejnym kroku należy wypełnić pola dotyczące kryteriów, zgodnie ze stanem faktycznym, a następnie wybrać przycisk DALEJ. Należy zwrócić uwagę na to, że po zaznaczeniu odpowiedzi TAK przy jakimkolwiek kryterium podstawowym (ustawowym), trzeba będzie razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty.
5. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie do przedszkola. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji.

UWAGA: W przypadku spełniania niektórych kryteriów wymagane jest odpowiednie oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, które należy pobrać z systemu (w zakładce DO POBRANIA), wydrukować, podpisać i dostarczyć razem z wnioskiem o przyjęcie. Placówka porówna dane zawarte we wniosku z tymi, które wypełnione są w systemie i w przypadku zgodności zaakceptuje zgłoszenie. Od tego momentu nie można już dokonać żadnej zmiany danych. Życzymy powodzenia! Gmina Miejska Starogard Gdański.

http://www.starogardgdanski.przedszkola.vnabor.pl