Będą utrudnienia w ruchu na Rynku

Rusza przebudowa Rynku. Zmieni się nie tylko jego wygląd, ale również sposób poruszania się po nim. Od wtorku 25 lipca zamknięty zostanie odcinek ulicy Podgórnej od ul. Hallera do Rynku. Kierowcy będą jeździć ulicą Sobieskiego, Tczewską i Kanałową. Utrudnienia potrwają do końca maja 2018 roku. 

Do końca maja 2018 roku Rynek, ulica Podgórna oraz odcinki ulic: Hallera, Wodnej, Tczewskiej i Sambora zostaną kompleksowo przebudowane. Przebudowa ma przywrócić historyczną funkcję Rynku jako społecznego centrum miasta. Ma to być miejsce przyjazne i atrakcyjne zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających miasto turystów.  Przebudowie poddana zostanie cała płyta Rynku, na której pojawią się nowe elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne i lampy. W dwóch narożnikach płyty powstaną  tzw. saloniki miejskie – specjalnie przygotowane miejsca do spotkań, relaksu i wypoczynku. Rynek odzyska swoją fontannę, wokół płyty zainstalowane zostaną linie świetlne nawiązujące do dawnych rynsztoków, a w chodnikach zaznaczone linie starej zabudowy. Wszystko po to, aby podkreślić walory zabytkowe starego miasta i nadać mu bardziej społeczny i przyjazny charakter.

Przebudowa Rynku przebiegać będzie w czterech etapach. Rozpocznie się od strony północnej na ulicy Podgórnej i Wodnej. Od wtorku 25 lipca odcinek od mostu przy ul. Wodnej w stronę Rynku zostanie zamknięty na okres ok. 6 miesięcy. Przebudowa dotyczyć będzie kanalizacji sanitarnej, wymiany kolektorów deszczowych, przebudowy sieci infrastrukturalnych i ułożenia nowej nawierzchni.

Drugi etap obejmie wschodnią i częściowo południową i północną część Rynku oraz ulice Tczewską i Sambora. Będzie prowadzony równocześnie z końcowymi pracami na pierwszym etapie przebudowy. Zgodnie z harmonogramem prace na tych dwóch etapach mają zostać zakończone do końca tego roku. Wydział Techniczno-Informacyjny zastrzega jednak, że terminowość wykonywanych prac zależeć będzie od tego, co wykonawca napotka pod ziemią.

– Trzeba pamiętać, że roboty prowadzone będą w najstarszej części miasta i mogą się zdarzyć „niespodzianki”, które je utrudnią bądź wymagać będą wejścia na budowę specjalistycznych ekip archeologicznych – wyjaśnia Janusz Karczyński naczelnik Wydziału Techniczno-Inwetsycyjnego. – Jesteśmy na to przygotowani.

Planowany zakres robót obu etapów wymusi znaczne zmiany organizacyjne ruchu. Zamknięcie ulicy Podgórnej uniemożliwi przejazd przez Rynek w relacji południe – północ. Na czas prowadzonych robót zostanie wprowadzony objazd ulicą Sobieskiego, odcinkiem ulicy Tczewskiej do ulicy Kanałowej. Bez zmian będzie można jeździć ulicą Kanałową, Hallera przez Rynek do ulicy Chojnickiej. Istotną zmianą w tym obszarze będzie odwrócenie kierunku jazdy dla kierowców, którzy wjadą na ulice Paderewskiego i Kellera. Wjazd i wyjazd z tych ulic odbywać się będzie ulicą Rycerską. Będzie to docelowe rozwiązanie komunikacyjne w tym obszarze.

Zmianie ulegną też trasy autobusów miejskich. W relacji od ulicy Hellera do ulicy Chojnickiej w pierwszym i drugim etapie autobusy będą jeździć bez zmian. Natomiast po drugiej stronie Rynku autobusy będą jeździć ulicami Sobieskiego, Tczewską i Kanałową. Przystanek zamiast na Rynku umieszczony zostanie na ulicy Kanałowej. Zmniejszeniu ulegnie też liczba miejsc postojowych na Rynku

Trzeci etap obejmie ulicę Hallera oraz zachodnią część Rynku. Prace na tym obszarze planowane są na styczeń-maj 2018 roku.

Jeśli chodzi o zmiany ruchu na tym etapie, przebudowana ulica Podgórna zostanie przywrócona do użytkowania, zamknięta zostanie natomiast ulica Hallera. Ruch odbywać się będzie w kierunku południowym przez ulicę Podgórną, czyli pod prąd do aktualnie obowiązującego ruchu. Samochody będą jeździć przez wschodnią cześć Rynku do ulicy Chojnickiej. Komunikacja miejska nadal będzie się poruszać po trasie Sobieskiego-Tczewska – Kanałowa.

Ostatni, najmniejszy etap dotyczyć będzie wyłącznie skrzyżowania ulic Rynek, Chojnickiej i Rycerskiej. Organizacja ruchu na tym odcinku jest w trakcie opracowywania.

Władze miasta proszą wszystkich mieszkańców miasta o wyrozumiałość.

– Nie będzie tak, że na każdym etapie wszędzie będą stały maszyny i pracowali robotnicy – zapewnia naczelnik WTI. – Mogą się jednak zdarzyć nieprzewidziane sytuacje, które, aby zachować terminowość inwestycji, wymuszą przesunięcie brygad i maszyn w inne miejsce. Wszyscy przedsiębiorcy i właściciele sklepów czy restauracji, zlokalizowanych na Rynku, mogą być jednak spokojni. Djazd do ich punktów usługowych/handlowych (chodzi głównie o zaopatrzenie) będzie możliwy przez cały czas przebudowy (poza okresem, gdzie prace będą realizowane w ich bezpośrednim sąsiedztwie), a w razie jakichkolwiek trudności, problem będzie można rozwiązać z kierownikiem budowy.

Wykonawca inwestycji jest firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ze Starogardu Gdańskiego.
Koszt całego zadania: 9 648 469,44 zł.
Termin realizacji: 31 maj 2018 roku.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl