Rozmawiali o bieżących potrzebach i planach na przyszłość

Blisko 100 mieszkańców Alei Wojska Polskiego i okolic przyszło na pierwsze spotkanie z prezydentem miasta Januszem Stankowiakiem w nowej kadencji. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 3 czerwca w odrestaurowanej sali dworca PKP na piętrze. Zainicjował je radny Rady Miasta Wojciech Pielecki.

Plany dotyczące remontów i modernizacji ulic, dojazdów do bloków, poprawy lokalnej infrastruktury, budowy chodników, zagospodarowania prywatnych terenów naprzeciwko dworca, bezpieczeństwa w dzielnicy oraz co stanie się z parkiem kolejowym najbardziej interesowały mieszkańców Alei Wojska Polskiego i okolic podczas poniedziałkowego spotkania.

Inicjatorem spotkania mieszkańców AWP i okolic z władzami miasta był radny Wojciech Pielecki

Ze strony władz miasta uczestniczyli w nim prezydenci: Janusz Stankowiak, Maciej Kalinowski i Tadeusz Błędzki, naczelnicy Wydziałów: Techniczno-Inwestycyjnego Janusz Karczyński oraz Ochrony Środowiska Sebastian Braurer, a także Marek Marquardt – pracownik Straży Miejskiej, zajmujący się obsługą miejskiego systemu monitoringu.

od lewej: Wiceprezydent Maciej Kalinowski, radny Rady Miasta Wojciech Pielecki, prezydent Janusz Stankowiak i wiceprezydent Tadeusz Błędzki

Rozmowa odbyła się wedle planu, który przygotował inicjator spotkania radny Wojciech Pielecki. Przewodniczący Komisji Infrastruktury podkreślił, że zamierza kontynuować bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami w tej kadencji i na bieżąco informować ich o działaniach podejmowanych przez Miasto w ich dzielnicy. Przy okazji podziękował wszystkim, którzy obdarzyli go zaufaniem i zagłosowali na niego w ostatnich wyborach samorządowych. Za głosy poparcia mieszkańcom podziękował również prezydent maista Janusz Stankowiak.

– Przed nami wiele nowych zadań, nowych wyzwań, ale na pewno dalej konsekwentnie – będziemy działać, aby ta dzielnica zmieniała się, rozwijała i piękniała – powiedział prezydent.

– Bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami, to ważny element strategii budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dziękuję panu radnemu Wojciechowi Pieleckiemu, że kontynuuje te spotkania, na które tak licznie Państwo przychodzicie – powiedział prezydent. – Należy się Wam wielki szacunek. Od kilku lat obserwuję Państwa zaangażowanie w sprawy dzielnicy i całego miasta oraz wolę i otwartość na dialog z nami – przedstawicielami władz miasta. Czeka nas wiele nowych zadań i wyzwań. Na pewno dalej konsekwentnie będziemy działać, aby ta dzielnica zmieniała się, rozwijała i piękniała – zakończył prezydent.

Podczas spotkania skupiono się głównie na przedstawieniu projektu przebudowy ul. Osiedlowej i budowy nowego połączenia z ul. Kolejową, planach związanych z rozbudową placu zabaw Jacek i Agatka w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego oraz placu przy ul Sadowej w ramach rządowego programu Otwarte Strefy Aktywności, a także utwardzeniu płytami Yomb ulicy Kryzana, stanu bezpieczeństwa w miescie, programu czyste powietrze i planch związanych z budową pomnika gen. Józefa Hallera

Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego przedstwił projekt modernizacji ulicy Osiedlowej

Najważniejszy temat spotkania – projekt przebudowy ulicy Osiedlowej wraz z budową nowej drogi łączącej ulicę Osiedlową z ulicą Kolejową – przedstawił Naczelnik WTI Janusz Karczyński.

Poinformował zebranych, że modernizacja ulicy Osiedlowej obejmuje cały przebieg drogi od ulicy Skarszewskiej do Alei Wojska Polskiego wraz z budową parkingu między ulicami Osiedlowa i Kolejową. – Ponieważ planujemy zwiększyć zakres budowy o nowe oświetlenie przestrzeni publicznej pomiędzy blokami projekt wymaga uzupełnienia. Jak tylko zostanie ukończony Miasto wystąpi o pozwolenie na budowę – powiedział Naczelnik. – Modernizacja dotyczyć będzie jezdni oraz chodników. Szacunkowy koszt to ok. 2,5 mln zł, a przewidywany termin realizacji to lata 2020-2022. Naczelnik zaprosił też wszystkich zainteresowanych projektem do indywidualnych rozmów w Wydziale.

Wiceprezydent Maciej Kalinowski przypomniał, że Budżet Obywatelski w mieście działa od 5 lat. – Rozpoczęliśmy właśnie jego 6 edycję. Podobnie jak w latach ubiegłych Państwo sami zadecydujecie na co wydamy 1 mln zł. – powiedział. Zachęcił też wszystkich do głosowania na zgłoszone projekty, informując, że głosowanie potrwa od 17 do 30 czerwca.

Wiceprezydent Maciej Kalinowski zachęcił mieszkańców do głoswania na projkety BO 2020 w dniach 17-30 czerwca

Radny Pielecki przedstawił też projekt do Budżetu Obywatelskiego, w którym stara się o uzupełnienie placu zabaw Jacek i Agatka o nowe sprzęty do zabawy dla dzieci za 190 tys. zł. Jednocześnie zaprosił dzieci wraz z rodzicami na piknik rodzinny 17 czerwca, który planuje zorganizować na placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej. Poinformował też zebranych, że miasto otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Otwartych Stref Aktywności. – W naszej dzielnicy powstaną dwie strefy podstawowa i rozszerzona. Plac zabaw Jacek i Agatka zostanie wzbogacony o siłownie plenerową oraz strefę relaksu, a przy ul. Sadowej dodatkowo oprócz siłowni i miejsca do odpoczynku, istniejący plac zabaw rozbudowany zostanie o urządzenia sprawnościowe – poinformował uczestników spotkania.

Przy ul. Sadowej powstanie rozszerzona wersja  OSA (Otwartego Obszaru Aktywności)

Prezydent Janusz Stankowiak przypomniał zebranym, że wraz z nową kadencją rozszerzył program utwardzania dróg gruntowych płytami Yomb. – Już w tym roku na to zadanie przeznaczyliśmy 2 mln zł w budżecie. To pozwoli utwardzić w roku ok. 10 dróg – w tym roku m.in. ulicę Kryzana w obszarze Państw dzielnicy. Koszt budowy 100 metrów drogi z całą infrastrukturą podziemną to blisko 800 tys. zł. Miasta nie stać na przebudowę wszystkich ulic, dlatego wybraliśmy rozwiązanie tymczasowe, które w wielu obszarach miasta rozwiąże problem kurzu i błota na drogach nieutwardzonych. Dzięki temu programowi w okresie 5 lat powinniśmy uporać się z problemem globalnie – dodał prezydent.

Podczas spotkania wiele uwagi poświęcono kwestiom bezpieczeństwa w mieście oraz programowi czyste powietrze. Naczelnik WOŚ Sebastian Brauer wyjaśnił zasady ubiegania się o dotację lub pożyczkę na wymianę starych pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła oraz termomodernizację budynków.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – Sebastian Braurer

– O dotację mogę ubiegać się osoby fizyczne – właściciele domów jednorodzinnych – powiedział naczelnik. – Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wysokość dotacji zależy od wielkości dochodów na jedną osobę w gospodarstwie. Można uzyskać zwrot na poziomie od 30 do 90% kosztów kwalifikowanych, które mieszczą się w przedziale od 7 do 53 tys. zł. Dodatkowo można ubiegać się o preferencyjną pożyczkę oprocentowaną do 2,5 % w skali roku – dodał.

Istotnym elementem dyskusji z mieszkańcami była też kwestia zanieczyszczenia powietrza w Starogardzie. Mieszkańcy byli ciekawi, co władze miasta planują w tej kwestii zrobić.

W spotkaniu z władzami miasta uczetsniczło blisko 100 mieszkańców Alei Wojska Polskiego i okolic

– Niebawem w Starogardzie pojawi się 10 czujników, które na bieżąco będą monitorować stan zanieczyszczenia powietrza w mieście – wyjaśnił dalej Sebastian Brauer – Czujniki zainstalowane zostaną w ramach jednego ze zwycięskich projektów tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. W Starogardzie Gdańskim problem z niską emisją występuje głównie na skutek rosnącej liczby samochodów oraz faktu, że w mieście ciągle jest duża grupa osób – właścicieli domów jednorodzinnych, którzy korzystają z pieców węglowych. Dodatkowo miasto zgłosiło problem, na który odpowiedziała Politechnika Gdańska. – Prawdopodobnie rozpoczniemy z nią współpracę i uruchomimy pilotażowy projekt pomiaru emisji szkodliwych pyłów PM10 – dodał wiceprezydent Tadeusz Błędzki.

Wszystkie techniczne kwestie wyjasnił mieszkańcom wiceprezydent tadeusz Błędzki

Kwestie bezpieczeństwa związanego z pojawieniem się w miecie miejskiego systemu monitoringu omówił pracownik Straży Miejskiej Marek Marquardt. – Obecnie do miejskiego systemu monitoringu podłączone są 43 kamery, które monitorują miasto całą dobę – powiedział pracownik odpowiedzialny za obsługę monitoringu. – Kamery usytuowane są w newralgicznych miejscach komunikacyjnych, obejmują Aleję Wojska Polskiego, ulicę Hillar, rondo na ulicy Gdańskiej, ul. Kanałową i Rynek. W najbliższym czasie do sieci wpięte zostaną kamery na Stadionie Miejskim oraz w Parku Nowe Oblicze. Również park miejski po zakończeniu jego modernizacji objęty zostanie miejskim systemem monitorowania. Planujemy tam instalację 11 kamer. Podobnie ulica Kopernika oraz plac Koszarowy po remoncie będą monitorowane. Miasto zamierza też rozbudować system i umieścić kamery na placach zabaw i w skateparku – zakończył Marek Marquardt.

Mieszkańcy  zadawali wiele pytań w sprawie jakości powietrza i bezpieczeństwa w mieście. 

Mieszkańców ciekawiło, ile zdarzeń ujawniono poprzez monitoring i jak wygląda współpraca miejskiego systemu z policją, strażą i sądem.

Na koniec spotkania prezydent poinformował o planie budowy pomnika gen. Józefa Hallera na placu przed dworcem PKP po lewej stronie Alei Wojska Polskiego.

– W 2020 roku obchodzić będziemy 100.rocznicę powrotu Starogardu do macierzy. Z tej okazji powołałem Komitet Organizacyjny obchodów tego święta, który składa się z przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, jednostek kultury i sportu, rad społecznych, szkół oraz mieszkańców. Komitet jednoznacznie wskazał, że najbardziej zasłużoną dla przyłączenia miasta do Polski i tym samym najbardziej godną postacią, zasługującą na to, aby w Starogardzie stanął jej pomnik, jest właśnie gen. Józef Haller. Na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta radni podjęli uchwałę w sprawie lokalizacji pomnika. W najbliższym czasie przeprowadzimy konkurs na jego koncepcję – poinformował prezydent.

Dużo emocji wywołał temat sposobu zagospodarwoania terenów prywatnych w okolicy dworca i AWP

Mieszkańcy zapytali też o park kolejowy, czy jest szansa na jego zagospodarowanie. Prezydent wyjaśnił, że ten teren należy do prywatnego właściciela, który  nie zgadza się na jego zamianę na inną działkę, a cena sprzedaży, jaką proponuje miastu, jest nie do przyjęcia. Prezydent przypomniał, że już na poprzednim spotkaniu informował, że Miasto ma pomysł na zagospodarowanie części tego obszaru. – Wykorzystamy prawo, które pozwala nam na przejęcie części terenu w związku z koniecznością budowy drogi wewnętrznej, łączącej ulicę Osiedlową z ulicą Kolejową. Projekt tego zadania przedstawił na początku spotkania naczelnik Janusz Karczyński – zaznaczył prezydent.

Jeśli chodzi o prywatny teren po drugiej stronie Alei Wojska Polskiego prezydent poinformował mieszkańców, że jego właścicielem jest pani, która zamierza wybudować tam kamienicę.

Na większość pytań mieszkańców w kwestiach technicznych odpowiedział wiceprezydent Tadeusz Błędzki. Poinformował m.in., że los parku kolejowego stoi pod znakiem zapytania. Właściciel – PKP nie wyraził zgody na warunki przejęcia terenu przez miasto i prawdopodobnie wystawił ten obszar na sprzedaż.

Spotkanie z mieszkańcami AWP i okolic trwało blisko 2 godziny

Mieszkańcy dopytywali się również o możliwość zainstalowania na budynku dworca zewnętrznego zegara, dołożenia dodatkowej środkowej poręczy na schodach wejściowych, czy ustawienia wzdłuż Alei i na placu przed dworcem więcej koszów na śmieci. Jeden z uczestników spotkania zgłosił też propozycję uhonorowania w sposób szczególny pierwszego polskiego burmistrza Starogardu Jana Buchholza.

Prezydent zobowiązał się do przemyślenia i sprawdzenia zgłoszonych problemów i pomysłów oraz poinformowania mieszkańców o podjętych decyzjach na następnym spotkaniu.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl