Rozmawiali o Alei Wojska Polskiego, rondzie na Gdańskiej i bieżących remontach

Na spotkanie z władzami miasta, przedstawicielami firmy Strabag, Straży Miejskiej, Policji, TBS i SM Kociewie przyszło blisko 100 mieszkańców Alei Wojska Polskiego i okolic. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 19 marca, w świetlicy ODK. Zainicjował je radny Rady Miasta Wojciech Pielecki.

Termin zakończenia budowy placu zabaw „Jacek i Agatka”, harmonogram prac na Alei Wojska Polskiego, termin zakończenia budowy węzła integracyjno, przebieg budowy ronda na ul. Gdańskiej, organizacja ruchu na czas prowadzonych robót – to główne tematy, które najbardziej interesowały mieszkańców Alei Wojska Polskiego i okolic podczas poniedziałkowego spotkania.

Ze strony władz miasta uczestniczyli w nim prezydenci: Janusz Stankowiak, Przemysław Biesek –Talewski i Maciej Kalinowski. Firmę Strabag reprezentował kierownik robót Jacek Łoński, Policję – funkcjonariusze: Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. sztab. Robert Czerniga i dzielnicowy asp. sztab. Maciej Olejniczak, Straż Miejską – zastępca komendanta Krystyna Kwidzińska – Kulas, TBS – Bożena Ćwiklińska, a SM Kociewie Wiesław Żelski.

Spotkanie z mieszkańcami Alei Wojska Polskiego zainicjował radny Rady Miasta Wojciech Pielecki

Rozmowa odbyła się wedle planu, który przygotował inicjator spotkania radny Wojciech Pielecki. Prezydent Janusz Stankowiak zaraz na początku podziękował radnemu za zaproszenie na spotkanie.

Janusz Stankowiak-prezydent miasta przywitał mieszkańców i podziękował za zaproszenie na spotkanie

– Takie spotkania są bardzo ważne – przyznał Janusz Stankowiak. – To doskonała okazja do tego, by wymieniać się informacjami dotyczącymi bieżących działań w Państwa dzielnicy. Zważywszy na to, że jest ona w tej chwili jednym wielkim placem budowy, zdaję sobie sprawę, jak trudno się Państwu mieszka w tych warunkach. Dlatego mam nadzieję, że będziemy w stanie wyjaśnić Państwu wszelkie wątpliwości dotyczące dalszych etapów prowadzonych prac, abyście byli spokojni o swoją dalszą przyszłość.

Dyskusja rozpoczęła się od spraw bieżących. Radny Wojciech Pielecki poinformował mieszkańców, że na bieżące remonty w obszarze Alei Wojska Polskiego budżet gminy przewiduje w tym roku 100 tys. zł. Z tych pieniędzy odwodniona i utwardzona zostanie nawierzchnia przy ul. Grunwaldzkiej 33 oraz teren pomiędzy blokami nr 8-10. Przetarg na te inwestycje zatonie ogłoszony do końca marca. Również w ramach bieżących inwestycji płytami Yomb utwardzony zostanie pas przy ulicy Osiedlowej z przeznaczeniem na miejsca postojowe. Przy okazji mieszkańcy poprosili władze miasta o ustawienie w obszarze bloków przy ul. Osiedlowej znaków, które dadzą pierwszeństwo pieszym, ograniczając przy tym prędkość samochodów do 20km/h. Wiceprezydent Przemysław Biesek – Talewski poinformował zebranych, że miasto opracowuje kompleksową dokumentację nowych zasad organizacji ruchu dla obszaru Alei i postara się uwzględnić w niej prośbę rozszerzenia strefy zamieszkania dla ul. Osiedlowej.

Radny Wojciech Pielecki przedstawił plany zagospodarowania placu zabaw Jacek i Agatka

Jeśli chodzi o plac zabaw „Jacek i Agatka” mieszkańcy otrzymali zapewnienie, że jeśli tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą, jego budowa zakończy się do 15 kwietnia. Radny Wojciech Pielecki pokazał zebranym, jakie urządzenia staną na placu zabaw i siłowni pod chmurką. Poinformował, że z racji opóźnienia prac wykonawca zobowiązał się na własny koszt zainstalować na placu dodatkowe urządzenie do zabaw dla dzieci. Przy okazji poprosił prezydent miasta o rozpatrzenie możliwości doświetlenia tego terenu przynajmniej jedną lampą. Prezydent mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców przyjął prośbę i zapewnił, że temat rozpozna i zrobi wszystko, aby taka lampa tam stanęła.

W kolejnej części spotkania mieszkańcy zadali wiele pytań dotyczących harmonogramu planowanych na Alei Wojska Polskiego prac budowlanych. Interesowała ich przede wszystkim organizacja ruchu podczas wymiany chodników i rozwiązanie problemu dojścia do zlokalizowanych wzdłuż zachodniej strony Alei punktów usługowo – handlowych.

Kierownik robót Jacek Łoński wyjaśnił mieszkańcom kolejność wykonywanych prac remontowych na Alei. – W pierwszej kolejności wymienimy chodniki po wschodniej stronie Alei idąc od ul. Wybickiego do drogi krajowej 222 – powiedział Jacek Łoński. Dodał, że podczas remontu pracować będą dwie ekipy. Jedna przy układaniu nawierzchni ulicy, druga przy chodniku. Po zakończeniu tego odcinka skierują obie ekipy na stronę zachodnią Alei. Uprzedzając obawy mieszkańców, zapewnił, że w czasie rozbiórki chodników po zachodniej stronie do wejść do sklepów od nowego chodnika po wschodniej stronie usypane zostaną drogi z kruszywa. Mieszkańcy chcieli znać przybliżony termin realizacji tej części inwestycji i czy w ramach zadania wykonawca wyremontuje schody do posesji i zagospodaruje tereny zielone przy domach. Kierownik robót odpowiedział, że projekt obejmuje tylko nowe nasadzenia na całej szerokości Alei Wojska Polskiego od budynku do budynku. Jeśli wspólnota mieszkaniowa życzyłaby sobie, aby wykonawca wyremontował schody do jej budynku, ma taką możliwość, ale poza projektem, na wniosek i własny koszt.

W dyskusji poruszono też kwestię wycinki drzew w parku przy ul. Kolejowej, budowy tunelu pod torami na ulicy Skarszewskiej oraz dostosowania obiektu dworca do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wiceprezydent Przemysław Biesek-Talewski odpwoiedział na wiele pytań mieszkańców m.in. likwidacji parku przy ul. Kolejowej, dodatkowego oznakowania na ul. Osiedlowej i budowy tunelu pod torami na ul. Skarszewskiej.

Wiceprezydent Przemysław Biesek –Talewski zaznaczył, że prezydent nie wyraził zgody na tę wycinkę. Natomiast istnieje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które mówi o konieczności wycięcia wszystkich drzew położonych w pasie 15 metrów od skrajnego toru linii kolejowej. Dla parku przy ul. Kolejowej to oznacza, że ¾ drzew musiałoby zostać wycięte.

– PKP Polskie Linie Kolejowe złożyły wniosek do Starosty Starogardzkiego o wydanie decyzji na wycinkę  32 drzew. Starosta nie wydał pozwolenia – informował wiceprezydent. – PKP odwołało się od jego decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które nakazało ponownie rozpatrzyć sprawę. Według obowiązującego stanu prawnego ta decyzja będzie musiała być wydana. Podobna sytuacja miała miejsce w innych miejscowościach na trasie linii 203 w stronę Chojnic. W Piesienicach, Pinczynie, Kaliskach, Zblewie, Czersku i Czarnej Wodzie te drzewa zostały już wycięte, a kolejowe parki praktycznie przestały istnieć – dodał Przemysław Biesek-Talewski.

Wiceprezydent zaznaczył, że nie wie, czy uda się jeszcze coś zrobić, aby zapobiec likwidacji tego parku. – Być może pomogą rozmowy radnego Wojciecha Pieleckiego z posłem Janem Kilianem. W każdym razie władze miasta od początku deklarowały, aby ten park pozostał w tej formie, w jakiej istnieje, z wyjątkiem wycięcia kilku schorowanych drzew, ale jeśli Starosta wyda decyzję, a PKP PLK się uprze, to nic zrobić z tym nie będą mogli – zakończył wiceprezydent.

Jeśli chodzi o tunel pod torami wiceprezydent wyjaśnił, że mimo iż ulica Skarszewska jest ulicą powiatową, tak naprawdę tylko miasto zabiega o to, aby pod torami powstał przejazd samochodami niezależnie od zamkniętych szlabanów. Dodał, że od jakiegoś czasu prowadzone są rozmowy na temat przebudowy linii kolejowej nr 203 na trasie Tczew – Chojnice. Sprawa została zawieszona z powodu braku pieniędzy, ale niedawno PLK wznowiły prace przedprojektowe. Dwa tygodnie temu w Starogardzie odbyło się spotkanie konsultacyjne, na którym władze miasta ponownie zgłosiły potrzebę budowy tunelu pod torami. Przemawia za tym dodatkowo planowany przez PLK wzrost pociągów pasażerskich i towarowych na linii 203, co skutkowałoby częstszym zamykaniem szlabanów i paraliżem ruchu w mieście. Miasto deklaruje współudział finansowy, jeśli chodzi o budowę części drogowej i ma nadzieję, że przy przebudowie tej linii kolejowej, to zadanie zostanie zrealizowane.

Mieszkańcy zadawali wiele pytań również dotyczących codziennych problemów np. możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.

Przemysław Biesek –Talewski odpowiedział też na pytanie radnego Pieleckiego w sprawie dostosowania nowej inwestycji do potrzeb osób niepełnosprawnych. – Zarówno dworzec PKP, budynek Straży Miejskiej oraz Aleja Wojska Polskiego zostaną w ramach projektu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Być może nie wszystkie udogodnienia zostaną wykonane, bo ich wprowadzenie jest bardzo kosztowne, ale to co ułatwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym po Alei, na pewno zostanie wykonane. Poszczególne rozwiązania architektoniczne są na bieżąco uzgadniane z wykonawcą. Koszty ich wykonania pokryje miasto z własnych środków – powiedział wiceprezydent.

Kierownik budowy przedstawił też plany dotyczące dalszej przebudowy ul. Kolejowej oraz budowy ronda na ul. Gdańskiej. Uprzedził mieszkańców, że podczas budowy ronda będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Zapewnił też, że na tę chwilę zakończenie całej inwestycji planowane jest na koniec sierpnia, czyli zgodnie z planem.

Wiceprezydent Maciej Kalinowski przypomniał nowe zasady regulaminu Budżetu Obywatelskiego.

Na koniec spotkania wiceprezydent Maciej Kalinowski przypomniał nowe zasady regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Poinformował, że od przyszłego roku nie będzie obowiązywać rejonizacja, że mieszkańcy będą glosować na wszystkie zakwalifikowane do konkursu projekty. Zwyciężą te, które uzyskają najwięcej głosów. Radny Pielecki wspomniał, że ma pomysł na nowy projekt i za zgodą mieszkańców zgłosi go do przyszłorocznej edycji BO.

Bożena Ćwiklińska i Wiesław Żelski poinformowali o planowanych inwestycjach w ramach działań TBS i Spółdzielni. Asp. sztab. Robert Czerniga zaprezentował mieszkańcom narzędzia informatyczne, ułatwiające im kontakt z dzielnicowym oraz szybkie informowanie o zagrożeniach lub wykroczeniach na terenie ich dzielnicy.

Spotkanie zakończono wzajemnym złożeniem sobie życzeń z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

fot. Magdalena Dalecka

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl