Rozmawiali na tematy ważne dla rodziny

W Starogardzie Gdańskim są miejsca, w których należy PRZYSTAN-ąć, zatrzymać się w przestrzeni publicznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprosił rodziców i specjalistów, aby PRZYSTAN-ąć w przestrzeni społecznej i skierować uważność na rodzinę. 

16 listopada w Pomorskiej Szkole Wyższej odbyła się konferencja „PRZYS-ta-NEK RODZINA”, którą zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, w ramach projektu „Stacja Starogard Gdański – społeczne usługi wsparcia rodziny” realizowanego przez Chorągiew Gdańską ZHP oraz Gminę Miejską Starogard Gdański.

– Celem Konferencji było wyposażenie uczestników w wiedzę na temat tego w jaki sposób wspierać dziecko, jak w rodzinie stworzyć warunki dla rozwoju budowania poczucia własnej wartości, rozwoju empatii i motywacji wewnętrznej do ciągłego rozwoju – mówi Urszula Ossowska dyrektor Ośrodka. Chcieliśmy zainspirować uczestników Konferencji do przyjrzenia się relacjom w rodzinie i rolom poszczególnych członków rodziny, a także propagować wiedzę na temat warunków sprzyjających rozwojowi emocjonalnemu dziecka.

Prelegentami tegorocznej konferencji byli pracownicy naukowi i profesjonaliści realizujący się zawodowo, ale i z pasji, w dziedzinach dotyczących rodziny.
Na temat „Gruboskórny czy delikatny? O niebezpiecznej wrażliwości nastolatka” mówił prof. Uniwersytetu Śląskiego Marek Kaczmarzyk – biolog, neurodydaktyk i memetyk, specjalista w zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania.
„O prawach i obowiązkach członków rodziny w regulacjach prawa polskiego” przypomniał adw. Marek Aureliusz Karczmarzyk – członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku i Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej.

Dr Marcin Szulc z ogromną energią mówił o „Nastolatku w kryzysie – o objawach, których nie wolno lekceważyć i w jaki sposób mądrze wspierać dziecko w okresie dorastania”. Dr Marcin Szulc jest prof. Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielem akademickim i psychologiem w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki zagrożeń społecznych ze szczególnym wskazaniem na mechanizmy powstawania uzależnień, leczenie nałogów, resocjalizację nieletnich sprawców przestępstw oraz problemy okresu dorastania.

Magdalena Dittmer – prawnik z wykształcenia, trener biznesu, a przede wszystkim i z przekonania mediator i facylitator – przybliżyła efekty działania Starogardzkiego Punktu Mediacji Rówieśniczej i udowadniała w swym wystąpieniu, że „Nikt nie lubi się kłócić”.

– Uczestniczyłam w każdej z konferencji organizowanych przez MOPS – mówi jedna z uczestniczek konferencji. Zarówno w latach poprzednich tematyka dotykająca przemocy w rodzinie, czy dzisiaj zaprezentowane zagadnienia w zakresie edukacji rodziców i specjalistów pracy z rodziną, są bardzo potrzebne nam wszystkim. Nigdy nie jest dość wiedzy, dziękuj której mogę być lepszym rodzicem, lepszą mamą. MOPS-owskie konferencje to bardzo dobrze spożytkowany i zorganizowany czas: inspirujący, uczący, refleksyjny, pogłębiający wiedzę i relacje, i – jak zawsze – z inspirującym doborem tematów i prelegentami z najwyższej półki.
Tegoroczna konferencja zorganizowana została w trybie hybrydowym. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne na sali mogło przebywać ok. 60 osób. Ponad 100 uczestników skorzystało z formy on-line.

Opracowanie i zdjęcia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl