Rozmawiali na tematy ważne dla mieszkańców

Blisko 100 mieszkańców miasta przyszło na spotkanie z prezydentem miasta Januszem Stankowiakiem oraz jego zastępcami Maciejem Kalinowskim i Tadeuszem Błędzkim, które odbyło się w poniedziałek, 27 września w sali dworca PKP. Zainicjował je radny Rady Miasta Wojciech Pielecki.

Ze strony władz miasta uczestniczyli w nim prezydenci: Janusz Stankowiak, Maciej Kalinowski i Tadeusz Błędzki oraz naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Janusz Karczyński.
Na pytania mieszkańców odpowiadali także prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Kociewie Wiesław Wrzesiński oraz prezes TBS Tomasz Czerwiński.

Na wstępie omówiono kwestię ogródków działkowych przy ulicy Wybickiego, które zgodnie z obowiązującymi umowami będą dzierżawione do 30 września 2024 roku.

Od lewej: Prezydent Miasta Janusz Stankowiak, zastępca prezydenta Maciej Kalinowski oraz radny Wojciech Pielecki.

Podczas spotkania skupiono się głównie na przedstawieniu projektu przebudowy ul. Osiedlowej i budowy nowego połączenia z ul. Kolejową. Wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 3 miliony złotych. Pod względem dokumentacyjnym miasto jest przygotowane do jej realizacji. W planach jest nowa nawierzchnia, pas drogowy, uporządkowanie pieszych ścieżek oraz oświetlenie. Poruszono również kwestie parkingów przy ulicy Osiedlowej.

Równocześnie ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. trwają prace nad wykonywaniem dokumentacji linii kolejowej nr 203. Projekt przebudowy zakłada, że do końca 2023 roku mają być wykonane projekty budowlane i techniczne modernizacji sieci kolejowej. Wiąże się to z ingerencją w obecny przejazd ulicą Skarszewską. Polskie Koleje Państwowe rozważają trzy warianty modernizacji: rozbudowa przejazdu kolejowego nad obecnym przejściem kolejowym, przejazd pod torowiskiem albo budowa wiaduktu kolejowego w sąsiedztwie budynku Straży Miejskiej. To, czy inwestycja będzie realizowana PKP ma określić do roku 2022.

Inicjatorem spotkania mieszkańców z władzami miasta był radny Wojciech Pielecki.

Poruszono kwestię inwestycji ważnej dla mieszkańców ulicy Kryzana. Jak podkreślił Tadeusz Błędzki, zastępca prezydenta miasta do spraw technicznych to inwestycja priorytetowa. Jej szacunkowa wartość opiewa na kwotę 4 milionów złotych. Na dzień dzisiejszy miasto jest na etapie rozstrzygania przetargu publicznego. Wkrótce zostanie podpisana umowa na realizację tego projektu. Prace przygotowawcze i roboty ziemne łącznie z infrastrukturą powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na realizację zadania miasto otrzymało 2 milionowe dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w blisko 50% pozwoli na pokrycie kosztów tej inwestycji.
Obejmowała ona będzie przebudowę całej ulicy Kryzana (łącznie z ulicą Starzyńskiego) od skrzyżowania z ulicą Skarszewską. Powstanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem ze zjazdami do posesji oraz miejscami postojowymi na odcinku pomiędzy ulicami Sucharskiego a Starzyńskiego. Po lewej stronie jezdni od ulicy Skarszewskiej do ulicy Jastrzębiej ma być zrealizowany ciąg pieszo rowerowy o szerokości 2,5 metra. Elementu tego pierwotnie w dokumentacji nie było, ale biorąc pod uwagę fakt, iż powstała ona w 2015 a w międzyczasie rozbudowano koncepcję dróg rowerowych naszego miasta, podjęto decyzję o konieczności wykonania ciągu pieszo-rowerowego.
To rozwiązanie pozwoli mieszkańcom jadącym ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Skarszewskiej bezpiecznie dojechać do placu rekreacyjnego Akuku. Oprócz tego zostanie wykonane oświetlenie skrzyżowania z ulicą Pułkownika Dąbka i Sucharskiego a także remont odcinka chodnika od ulicy Kryzana do nowo powstającego osiedla w zabudowie wielorodzinnej. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2022 roku.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 mieszkańców Alei Wojska Polskiego i okolic.

Rozmawiano również na temat realizacji inwestycji z Budżetu Obywatelskiego sprzed 2 lat. Dotyczy ona rozbudowy placu zabaw Jacek i Agatka, który znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej. Wybuch pandemii i konieczność ograniczenia kosztów uniemożliwiła do tej pory realizację tego zadania. W październiku zostanie podpisana umowa z wykonawcą a prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Na istniejącym placu zabaw pojawią się trzy nowe urządzenia: wielofunkcyjny statek, trampolina oraz młyńskie koło.

Na zakończenie aspirant sztabowy Maciej Olejniczak dzielnicowy Alei Wojska Polskiego i ulic przyległych poruszył kwestię bezpieczeństwa mieszkańców z rejonów tych ulic. W związku z przebudową Alei oraz monitoringu zarówno na niej jak i przy budynkach dworca PKP i Straży Miejskiej bezpieczeństwo w tej części miasta znacznie poprawiło się.

Mieszkańcy dopytywali się między innymi o możliwość zainstalowania na budynku dworca zewnętrznego zegara, dołożenia dodatkowej środkowej poręczy na schodach wejściowych, oraz wyłożenia płytami yomb placu między garażami znajdującymi się przy ulicach Traugutta i Krasickiego.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl