Rozlicz się korzystając z usługi Twój e-PIT

Osoby, które rozliczają się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem oraz w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci mogą w prosty sposób złożyć zeznanie podatkowe w wersji elektronicznej. Zeznania udostępnione są na stronie www.podatki.gov.pl do dnia 30 kwietnia. Wystarczy kliknąć w zakładkę Twój e-PIT.

Do 30 kwietnia na stronie www.podatki.gov.pl udostępnione są w wersji elektronicznej zeznania podatkowe PIT-37 (dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz zeznania podatkowe PIT-38 ( dla podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych ).

Przedmiotowe zeznania zostały przygotowane automatycznie w systemie teleinformatycznym w oparciu o dane przekazane w Informacjach składanych przez płatników oraz dane przekazane przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły.

Aby skorzystać z usługi „Twój e-PIT” należy wejść na stronę www.podatki.gov.pl a następnie podać dane autoryzujące tj.: PESEL (albo NIP), datę urodzenia, kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017, kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców za rok 2018, kwotę nadpłaty lub kwotę do zapłaty wynikającą z PIT za 2017 r. albo można użyć profilu zaufanego.

Podatnik sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe może:
• zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
• zmodyfikować (np. w zakresie sposobu rozliczenia: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, wskazania nr KRS wybranej OPP, której chce przekazać 1% podatku należnego), lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (uzupełnienia o kwotę odliczenia darowizn, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, z tytułu użytkowania sieci Internet, wpłat dokonanych na IZE) i następnie je zaakceptować
• nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych (tj. z dniem 30 kwietnia), zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,
• odrzucić i rozliczyć się samodzielnie

Dzięki usłudze Twój e-PIT podatnicy zyskają wygodę, oszczędność czasu i szybszy zwrot nadpłaty podatku (maksymalnie 45 dni od dnia złożenia rozliczenia).

Więcej szczegółowych informacji na temat usługi Twój e-PIT można uzyskać na stronie internetowej Ministra Finansów www.podatki.gov.pl.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim informuje, iż w przypadku braku komputera z dostępem do Internetu, osoba chcąca skorzystać z zeznania udostępnionego w ramach usługi Twój e-PIT, będzie miała taką możliwość korzystając ze stanowiska komputerowego znajdującego się w sali obsługi w urzędzie skarbowym.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl