Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 222 i nr 229 – jest decyzja

Poszerzona jezdnia, nowe chodniki i ścieżki rowerowe, przebudowane trzy skrzyżowania oraz rondo zamiast skrzyżowania w Jabłowie to realny efekt porozumienia naszego lokalnego samorządu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.


W piątek, 23 października Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk wręczył Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Grzegorzowi Stachowiakowi decyzję Zarządu Województwa o wyborze do realizacji projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1”. W uroczystości uczestniczyli m.in. prezydent miasta Janusz Stankowiak, zastępca prezydenta ds. Technicznych Przemysław Biesek-Talewski oraz wójt Gminy Starogard Stanisław Połom.

RPO WP 2014-2020 szansą na poprawę komunikacji w mieście

Projekt ma być zrealizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 –2020. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec 2017 roku. Zakres robót obejmuje rozbudowę dwóch dróg wojewódzkich: nr 222 (odcinek od ronda im. NSZZ „Solidarność” w Starogardzie Gdańskim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 229 w Jabłowie) i nr 229 (odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w Jabłowie do węzła „Pelplin” autostrady A1) na łącznej długości 8,4 km.
Zgodnie z projektem w naszym mieście wylotowa ulica w stronę Skórcza zostanie poszerzona do 7,0 m, powstaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe o łącznej szerokości 2,5 m. Przebudowane zostaną też trzy skrzyżowania, przy których powstaną dodatkowe pasy dla skręcających w lewo, a zamiast skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 222 i 229 w Jabłowie pojawi się rondo. Istniejąca konstrukcja nawierzchni zostanie wzmocniona, co podniesie nośność drogi do 115 kN/oś zgodnie ze standardami występującymi w UE.

Wartość projektu wynosi 64.770.000 zł, a dofinansowanie 52.590.440,10 zł, co stanowi 85 % kosztów.

Lepsze połączenie z autostradą A1

Jak podkreślił Marszałek jest to pierwsza decyzja o wyborze projektu do realizacji w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 –2020. Tym bardziej godne podkreślenia, że dotyczy bardzo ważnego zadania przebudowy dróg wojewódzkich, którego realizacja poprawi dostępność do autostrady południowej części naszego regionu.

Prezydent miasta Janusz Stankowiak, dziękując Zarządowi za podjętą decyzję, powiedział, że ktoś mógłby stwierdzić, że to „tylko”, ale dla mieszkańców naszego powiatu to „aż” 8 i pół kilometra nowej drogi. Dzięki realizacji projektu nie tylko Starogard, ale całe Kociewie uzyska lepsze połączenie z autostradą A1. Przypomniał też, że Miasto finansuje dokumentację przebudowy miejskich odcinków drogi wojewódzkiej nr 222 i ma nadzieję, że – zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami – uda się rozszerzyć zakres zadania o odcinek ulicy Pelplińskiej do skrzyżowania z ulicą Pomorską.
Podjęte działania zdecydowanie poprawią komunikację w mieście i jakość życia starogardzian.

IMG_0799IMG_0803