Rowerowy Starogard

Mieszkańcy Starogardu dzięki specjalnie uruchomionemu adresowi mailowemu rower@um.starogard.pl mogą na bieżąco zgłaszać uwagi dotyczące ścieżek rowerowych i swoich potrzeb w tym zakresie.

Coraz więcej w naszym mieście jest rowerzystów i coraz więcej buduje się ścieżek rowerowych. Niestety, nie wszędzie stanowią one spójną sieć.
Wiele można wspólnie zrobić dla poprawy tej sytuacji. Tak, by Starogard stał się miastem przyjaznym dla rowerzystów. Ma w tym pomóc Rada Rowerowa.

Rada Rowerowa nową formą współpracy z mieszkańcami

Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr 323/09/2015 z dnia 8 września 2015 roku powołał Starogardzką Radę Rowerową w kadencji 2015 – 2018. W skład Rady wchodzi 14 przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji i mieszkańców miasta:
1. Sylwia Ossowska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci
i Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych – Przewodnicząca Rady Rowerowej,
2. Daniel Olszewski – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej
i Ochrony Środowiska Rady Miasta Starogard Gdański,
3. Wojciech Milewski – przedstawiciel Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Miasta Starogard          Gdański,
4. Anna Gdaniec – przedstawicielka Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miasta Starogard Gdański,
5. Sebastian Brauer – przedstawiciel Wydziału Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miasta Starogard Gdański – osoba odpowiedzialna  za  realizację polityki rowerowej w Starogardzie Gdańskim.
6. Małgorzata Kwiatkowska – przedstawicielka Wydziału Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta Starogard Gdański,
7. Anna Muchowska – przedstawicielka Wydziału Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta Starogard Gdański,
8. Krystyna Kwidzińska-Kulas – przedstawiciel Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim
9. Stefan Galiński – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim,
10. Tomasz Rogalski – przedstawiciel Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim,
11. Paulina Burczyk – przedstawicielka Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim,
12. Piotr Kończewski – przedstawiciel Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE,
13. Piotr Malowany – przedstawiciel Kociewskiego Klubu Turystycznego,
14. Tadeusz Mliczek – przedstawiciel mieszkańców Starogardu Gdańskiego.

Nowo powstała Rada ma oceniać nowe pomysły na rozwój i promocję ruchu rowerowego w mieście. Ma pomagać Prezydentowi te inicjatywy realizować. Rada ma zbierać uwagi i opinie mieszkańców o ich potrzebach, dotyczących rozwoju transportu rowerowego.
Nowa ścieżka rowerowa, czy remont istniejącej, bezpieczny przejazd, lepsze oznakowanie trasy, miejsce na dodatkowe stojaki – to przykładowe pomysły, którymi Rada Rowerowa będzie się zajmować – mówi Sebastian Brauer – realizator polityki rowerowej w mieście.

Rowerami po Starogardzie i okolicy

Rada Rowerowa ma też współpracować z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz z sąsiednimi gminami.Chodzi o to, by w przyszłości trasy rowerowe w regionie stanowiły jedną całość i by każdy rowerzysta mógł bezpiecznie i bez problemów poruszać się na dwóch kółkach po całym Kociewiu. Pierwsze spotkanie SRR odbędzie się 23.09.2015 o godz.16.00, ale już teraz zachęcamy wszystkich rowerzystów do przesyłania swoich pomysłów i uwag na specjalny adres internetowy rower@um.starogard.pl. Wszystkie uwagi będą analizowane przez nową Radę.