Roman Lempkowski przeszedł na emeryturę


Po 49 latach pracy zawodowej Roman Lempkowski przechodzi na zasłużoną emeryturę. W Urzędzie Miasta przepracował 25 lat, ostatnie w Wydziale Ochrony Środowiska. 22 stycznia pożegnali go prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak, wiceprezydent Tadeusz Błędzki, sekretarz miasta Zbigniew Toporowski oraz naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Sebastian Brauer.

Pracę zawodową pan Roman rozpoczął w Rejonowym Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym, przekształconym później w Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Tczewie. Pracował tam od 1 września 1972 r. do 28 lutego 1976 r.

1 marca 1976 r. został zatrudniony w Urzędzie Gminy Zblewo, gdzie pracował do 30 listopada 1996 r.

1 grudnia tego samego roku rozpoczął pracę w starogardzkim magistracie na stanowisku inspektora. Wiele lat spędził w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym. – Do największych i najważniejszych projektów, przy których pracowałem należą: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji, modernizacja budynku przy ul. Paderewskiego, który stał się siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej, budowa boiska sportowego przy hali OSiR, budowa odcinka sieci ciepłowniczej do ul. Mickiewicza, budowa Zakładu Utylizacji Odpadów „Stary Las”. Z udziału przy tych pracach inwestycyjnych jestem dumny, bo to były naprawdę ogromne przedsięwzięcia – powiedział Roman Lempkowski.

Przy tym biurku Roman Lempkowski pracował najdłużej.

W Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym pan Roman od zawsze zajmował się także ochroną środowiska. Dlatego, kiedy powstał Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska, Romana Lempkowski został tam przeniesiony. W 2017 r. referat przekształcił się w Wydział Ochrony Środowiska, gdzie pan Roman zajmował się wydawaniem decyzji dotyczących wycinania drzew i krzewów, prowadzeniem ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączami do sieci kanalizacyjnej, utylizacją azbestu. Był również koordynatorem corocznej akcji „Sprzątanie Świata”.

Roman Lempkowski tuż po oficjalnym zakończeniu pracy zawodowej.

– Bardzo lubiłem moją pracę związaną z ochroną środowiska. Przy okazji „Sprzątania świata” miałem okazję obserwować zaangażowanie oraz zapał młodych mieszkańców miasta. Kiedy spotykaliśmy się podczas finału akcji i rozdawaliśmy dzieciom oraz młodzieży nagrody, widziałem ich autentyczną satysfakcję z tego, że zrobili coś dobrego dla Ziemi – opowiada pan Roman.

Prezydent Starogardu Janusz Stankowiak żegna pana Romana.

– Praca, którą tak rzetelnie, zawsze z pełnym zaangażowaniem i uśmiechem Pan wykonywał na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Dziękuję za to wszystko, co przez lata robił Pan dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Za każdym razem działał Pan przede wszystkim z myślą o nich – powiedział prezydent Janusz Stankowiak.

– Korzystając z okazji, bardzo dziękuję wszystkim, z którymi miałem okazję współpracować. W Urzędzie Miasta Starogard Gdański poznałem wiele serdecznych, chętnych do współpracy, kompetentnych osób, dzięki którym praca była nie tylko obowiązkiem. Spędzony w niej czas zawsze będę wspaniale wspominał – ze wzruszeniem mówi Roman Lempkowski.

Fot. Małgorzata Rogala

Od lewej: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Sebastian Brauer, Sekretarz Miasta Starogard Gdański Zbigniew Toporowski, Roman Lempkowski, Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak, Zastępca Prezydenta Miasta ds. techniczno=inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl