Rodzina 500+. Dwa razy więcej wypłat niż średnia krajowa

Do 16 maja br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 3436 świadczeń dla 1583 rodzin. Starogardzianie otrzymali ponad 1,7 mln zł. To ponad 100% wypłat więcej niż średnia w kraju. Najwyższe świadczenie miesięczne dla jednej rodziny wyniosło  4 500 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przewiduje, że w Starogardzie o świadczenie rodzinne z programu Rodzina 500+ ubiegać się będzie ok. 4000 uprawnionych. Do tej pory wpłynęło 3253 wnioski z tego: 2542 w wersji papierowej i 711 elektronicznie. Wydano 1918 decyzji, z tego świadczenie rodzinne otrzymały już 1583 rodziny dla 3436 dzieci. W sumie osobom uprawnionym do dnia 16 maja br. wypłacono 1.717.860,50 zł.

Uwzględniając statystki, opracowane w oparciu o dane MRPiPS – jak podaje „Rzeczpospolita” z dnia 16 maja 2016 r. – do rodzin w całej Polsce trafiło 590.000.000 zł, co oznacza, że w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wydatkowano kwotę 1,5 mln zł. Patrząc na realizację programu w Starogardzie Gd., gdzie liczba mieszkańców wynosi ok. 47 tys. i gdzie wypłacono ponad 1,7 mln zł, można powiedzieć, że MOPS wypłacił ponad 100% więcej świadczeń niż wynosi średnia krajowa.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl