Rodzina 500 + Bilans za trzy miesiące

Prawie 160 tys. wniosków o świadczenie „Rodzina 500 +” wpłynęło w województwie pomorskim. Wypłacono 302 337 świadczeń na kwotę ponad 150 mln zł. Starogard Gdański pod względem wysokości wypłaconych świadczeń znalazł się w pierwszej piątce pomorskich miast, które odnotowały najwyższe wypłaty. Zajął czwarte miejsce po Gdańsku, Gdyni i Słupsku, a przed Tczewem.

Do 20 czerwca w Starogardzie 2 864 rodziny otrzymały prawie 7 mln zł. Wypłacono im 13 906 świadczeń. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej starogardzianie złożyli 3555 wniosków. 3220 rodzin otrzymało już decyzje. Do rozpatrzenia pozostało 266 wniosków w tym:
– 88 wniosków przesłanych do Urzędu Marszałkowskiego do rozpatrzenia w związku z przebywaniem członka rodziny za granicą
– 42 wnioski do uzupełnienia poprzez dostarczenia przez wnioskodawcę brakujących dokumentów
– 136 wniosków w opracowaniu i do rozpatrzenia.

Tym samym MOPS zrealizował 93% zgłoszonych wniosków. Do końca roku na podstawie wydanych decyzji MOPS wypłaci starogardzianom kwotę 21 279 086, 00 zł. Według złożonych wniosków i liczby wypłaconych świadczeń, można stwierdzić, że średnio na rodzinę przypada 1,6 dziecka.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl