„Rodzina 500 +” 15 tysięcy świadczeń na kwotę 7,5 mln zł

Prawie 4 tysięcy wniosków złożyli starogardzianie w ramach programu „Rodzina 500+”. Od 1 lipca 2016 roku wszystkie sprawy dotyczące tych świadczeń załatwia wyłącznie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a świadczenie jest naliczane od daty złożenia wniosku.

– Z naszych szacunków wynika, że większość starogardzkich rodzin uprawnionych do pobierania świadczeń w ramach programu „Rodzina500+” złożyła wnioski – mówi Bernadeta Smuda dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Wnioski były składane sukcesywnie. Nie odnotowaliśmy pod koniec czerwca jakiegoś wzmożonego ruchu.

Przypominamy, że od 1 lipca świadczenie rodzinne z programu „Rodzina 500+” liczone jest od dnia złożenia wniosku. Osoby, które złożą w tej chwili wniosek, nie otrzymają już wyrównania za trzy miesiące od 1 kwietnia.

Ogółem do 1 lipca 2016 roku w Starogardzie wpłynęły 3734 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z tego 3006 w formie papierowej, a jedynie 728 drogą elektroniczną.

W okresie od 1 kwietnia do 1 lipca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 3161 rodzinom prawie 15 tys. świadczeń na łączną kwotę 7 453 249,00 zł, co oznacza, że wsparciem objęte jest aktualnie prawie 5 tys. dzieci. Średnio na jeden złożony wniosek przypada 1,6 dziecka. Najwyższa wypłata 500+ trafiła do rodziny, w której wychowuje się 9 uprawnionych do zasiłku dzieci.

Z bezpośrednich obserwacji pracowników MOPS jak i informacji, pochodzących od osób trzecich wynika, że wielu rodziców wykorzystuje pieniądze z programu Rodzina 500+ na najpilniejsze potrzeby swoich dzieci. Pieniądze wydawane są na zajęcia dodatkowe, naukę języków obcych i rozwój zainteresowań oraz na organizację letniego wypoczynku. Zdarza się też bardzo często, że świadczenie służy poprawie warunków mieszkaniowych i bytowych oraz wydawane jest na zakup ubrań, butów i jedzenia. Są jednak rodziny, które wymagają wsparcia w gospodarowaniu otrzymanymi pieniędzmi. W tej chwili 47 rodzin objętych jest opieką pracownika socjalnego lub asystenta rodziny. Pracownicy MOPS ustalają z członkami tych rodzin cele, na które mogą wydać otrzymane z programu środki i monitorują realizację poczynionych ustaleń.

Aktualnie rozpatrywanych jest jeszcze 90 wniosków, z czego 12% to wnioski z miesiąca kwietnia br. W większości MOPS oczekuje na uzupełnienie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji. Ośrodek prosi o kontakt osób, które mają wnioski do uzupełnienia.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl