Rewolucji podwórkowych ciąg dalszy

„Podwórkowe rewolucje – współtworzymy naszą przestrzeń. Etap II” to projekt, w ramach którego mieszkańcy obszaru rewitalizacji sami upiększą jedną z dziewięciu przestrzeni publicznych w mieście. Zadanie prowadzi Stowarzyszenie Starogard 2030. Na jego realizację otrzymało wsparcie w kwocie ponad 80 tys. zł.

Etap II podwórkowych realizacji jest kontynuacją działań prowadzonych w 2020 roku przez Stowarzyszenie Starogard 2030. W pierwszym etapie podczas spotkań warsztatowych mieszkańcy obszaru rewitalizacji wypracowali koncepcje zagospodarowania ośmiu podwórek i deptaka łączącego ulicę Kościuszki z Owidzką. Drugi etap projektu polega na wdrożeniu tych pomysłów w życie, wspólnym nasadzeniu zieleni, urządzaniu terenu i doposażaniu go w elementy małej architektury.

– Nasz projekt pozwala mieszkańcom współdecydować o wyglądzie podwórek i angażuje w ich urządzanie. Chcemy spowodować, żeby Ci, którzy nie interesowali się dotychczas tym, jak wygląda ich sąsiedztwo, zaczęli dbać o to, co wspólnie stworzyli. Dużym problemem na obszarze objętym rewitalizacją są nie tylko braki finansowe, ale też wandalizm i brak świadomości społecznej. Obok osób dbających o ład i porządek, mieszkają niestety tacy, którzy swoje otoczenie niszczą. Na szczęście w każdej z ośmiu lokalizacji spotkaliśmy mieszkańców zaangażowanych w sprawy sąsiedzkie, chętnych do współpracy i mamy nadzieję, że ten projekt będzie dopiero początkiem pozytywnych zmian. Wspólne działania to okazja do integracji, ale też do wypracowania nowych zasad dotyczących korzystania z części wspólnych, co pomoże rozwiązać niektóre konflikty – mówi projektantka ze Stowarzyszenia 2030 Anna Lembicz.

W poniedziałek, 24 maja prezydent miasta Janusz Stankowiak podpisał ze Stowarzyszeniem umowę na dofinansowanie projektu. Zadanie jest jednym z elementów działań społecznych realizowanych w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”. Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Starogard 2030 na dokończenie „Podwórkowych rewolucji” otrzymał wsparcie w kwocie ponad 80 tys. zł.

Anna Lembicz – Stowarzyszenie Starogard 2030

– Rewolucje podwórkowe są uzupełnieniem działań rewitalizacyjnych, które generalnie polegają na remontach wybranych do projektu kamienic, budynków i nowo powstałego deptaka wraz z otoczeniem. W 2020 roku wspólnie z mieszkańcami przygotowaliśmy koncepcje zagospodarowania terenów wokół budynków. Nasze przedsięwzięcie chcemy w tym roku sfinalizować zaraz po zakończeniu prac remontowych – tłumaczy dalej projektantka.

Do obsadzenia przygotowane jest podwórko przy ul. Kościuszki 48. Zakończenie remontów pozostałych 7 budynków, a tym samym urządzenie zieleni na ich podwórkach planowane jest na jesień tego roku. To samo dotyczy deptaka łączącego ulicę Kościuszki z Owidzką.

Stowarzyszenie Starogard 2030 od początku swojego istnienia podejmuje tematy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, opieką nad zabytkami, estetyką i funkcjonalnością przestrzeni, wprowadzaniem zieleni do miasta i dbaniem o rozwój bioróżnorodności. Do swoich akcji wciąga mieszkańców i to co wspólnie tworzą, także razem co roku pielęgnują.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl