Rewolucja w podatkach. Niższe podatki od środków transportowych i ulgi dla właścicieli nieruchomości

Na wniosek prezydenta Starogardu Janusza Stankowiaka rok 2017 będzie kolejnym rokiem bez podwyżek lokalnych podatków. Niektóre stawki zostały nawet obniżone, a właściciele nieruchomości, którzy zadbają o frontową elewację swojego budynku, mogą liczyć na duże ulgi. Takie decyzje podjęła Rada Miasta Starogard Gdański na sesji w dniu 30 listopada br.

Radni Rady Miasta na sesji w dniu 30 listopada uchwalili, że w przyszłym roku stawki podatku od nieruchomości się nie zmienią. Mieszkańcy, prowadzący działalność gospodarczą, będą dalej płacić 0,88 zł od 1 m kw. gruntu, a w przypadku budynków lub ich części
• mieszkalnych – 0,72 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
• związanych z działalnością gospodarczą – 22,63 zł.

Wyjątek stanowią budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz wykorzystywanych w zakresie obrotu kwalifikowanego materiałem siewnym. W tych przypadkach podatek zmaleje o 1 grosz.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak
Prezydent Miasta Janusz Stankowiak

W podatkach od nieruchomości nie wprowadzamy żadnych rewolucji – podkreślił Janusz Stankowiak – Zależy nam na zachowaniu stabilności budżetu miasta. W przyszłym roku czeka nas bardzo dużo inwestycji finansowanych z pieniędzy unijnych. Każde takie zadanie wymaga środków własnych, które są warunkiem uzyskania dotacji z Unii, a stabilność podatkowa równa się stabilności działań Gminy. Wychodząc jednak naprzeciw nie tylko potrzebom lokalnych przedsiębiorców, ale w ogóle przedsiębiorczości proponujemy niższy podatek od środków transportowych – dodał prezydent. – W tym przypadku czeka nas prawdziwa rewolucja. Chcemy stworzyć przyjazny klimat i zapewnić korzystne warunki do rozwoju dla firm transportowych w naszym mieście, aby przedsiębiorcy, którzy wahają się jeszcze gdzie ulokować swój biznes, wybrali właśnie Starogard.

Starogardzcy radni byli zgodni w tej kwestii i jednogłośnie zatwierdzili obniżkę stawek podatku od środków transportowych we wszystkich przypadkach. Przykładowo stawka podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9t a poniżej 12t w roku podatkowym 2016 wynosiła 1620 zł, natomiast w 2017 wyniesie 108 zł . Stawka została obniżona o ponad 93%.

Ostatnią ważną zmianą, którą radni uchwalili na listopadowej sesji, jest zwolnienie z podatku od nieruchomości dla właścicieli budynków mieszkalnych i mieszkalno –użytkowych. Każdy właściciel, który przeprowadzi w swojej nieruchomości lub jej części remont elewacji frontowej może ubiegać się o zwolnienie z podatku w wysokości do 50% poniesionych kosztów na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Zaproponowana ulga ma zachęcić mieszkańców i przedsiębiorców do zmiany wizerunku ścian frontowych budynków w obszarze objętym rewitalizacją, czyli miedzy ulicami od północy Mickiewicza, od południa Pomorską, od zachodu ul. Jagiełły i od wschodu ul. Jabłowską i Unii Europejskiej. Dotyczyć to będzie również właścicieli nieruchomości przy Alei Wojska Polskiego, ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Gdańskiej. Celem jest poprawa wizerunku i estetyki miasta.

 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl