Rewitalizacja i finanse Gminy tematem posiedzenia Rady Gospodarczej

Rada Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji Starogardu Gdańskiego. Zapoznała się też z propozycją zmiany stawek podatku od nieruchomości od nowego roku. Spotkanie odbyło się 18 września br. w starogardzkim magistracie.

W poniedziałek, 18 września w Urzędzie Miasta obradowała Rada Gospodarcza. Prezydent Miasta powołał ją  w styczniu 2019 roku jako organ doradczy i konsultacyjny.

Posiedzenie Rady Gospodarczej w Straogardzie Gdańskim

Tematem poniedziałkowych obrad był Gminny Program Rewitalizacji Starogardu Gdańskiego oraz projekt uchwały zmieniającej stawki podatku od nieruchomości. Władze miasta na posiedzeniu reprezentowali: prezydent miasta Janusz Stankowiak, zastępca prezydenta miasta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki, Leszek Krzykowski koordynator projektu aktualizacji GPR oraz Naczelnik Wydziału Podatków Katarzyna Lutka.

Gminny Program Rewitalizacji Starogardu Gdańskiego

Wiceprezydent Tadeusz Błędzki wyjaśnił członkom Rady konieczność przeprowadzenia aktualizacji GPR, który w nowej wersji obowiązywać ma w latach 2024 -2030.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki i przewodniczący Rady Stefan Lubawski

— Jak wiecie Państwo, w 2022 roku zakończyliśmy realizację sześcioletniego Programu Rewitalizacji. W związku z nową perspektywą finasowania unijnego konieczne było nie tylko podsumowanie zrealizowanych zadań w tej przestrzeni, ale przede wszystkim zaktualizowanie obecnych potrzeb zarówno infrastrukturalnych, jak i społecznych w tym obszarze.  Zaktualizowany GPR na lata 2024-20230 pozwoli Gminie ubiegać się o środki unijne na konkretne zadania — wyjaśnił wiceprezydent.

Uprzedził jednak, że realizacja tego Programu może odsunąć się w czasie. – Najprawdopodobniej  środki unijne z różnych przyczyn trafią do Polski nie wcześniej niż w 2025 roku – powiedział. 

Leszek Krzykowski – koordynator procesu aktualizacji GPR – przedstawił członkom obowiązujące w tym zakresie procedury. Zaznaczył, że obszar objęty rewitalizacją nie ulegnie zmianie.

Leszek Krzykowski Wydział Planowania i Urbanistyki koordynator aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji w Starogardzie Gdańskim

— Jesteśmy w trakcie konsultacji Programu. Planujemy je zakończyć 29 września. Być może ten termin ulegnie wydłużeniu, gdyż nie mamy jeszcze wszystkich niezbędnych informacji i danych finansowych z Urzędu Marszałkowskiego. Niemniej bardzo ważna jest dla nas Państwa opinia. Każda uwaga czy sugestia pomaga nam ulepszyć ten Program – oświadczył Leszek Krzykowski.

Rada Gospodarcza pozytywnie opiniuje GPR

Wiceprezydent przestawił członkom Rady zarys projektów, które GPR po aktualizacji przewiduje do realizacji. Podkreślił, że mimo zakończenia tak wielu zadań w latach poprzednich, potrzeb społecznych jest ciągle bardzo dużo. Wspomniał też, że to nie będą tak duże środki jak w latach poprzednich, gdyż zgodnie z nową prognozą finasowania unijnego VAT nie będzie kosztem kwalifikowanym.

— Planujemy dalej poprawiać jakość ulic, dofinansowywać modernizację elewacji i dachów w budynkach, rozwijać działalność SCWR i zagospodarowywać obszar rekreacyjny na Piekiełkach.  Być może uda się też wybudować bazę dla Ochotniczej Straży Pożarnej i zdobyć dodatkowe pieniądze na zadaszenie targowiska. Obszar rewitalizacji jest dość duży, więc na brak zadań narzekać nie będziemy — przyznał Tadeusz Błędzki.

Członkowie Rady Gospodarczej w Straogardzie Gdańskim

Członkowie Rady Gospodarczej jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji Starogardu Gdańskiego. Przewodniczący Rady Stefan Lubawski pochwalił władze miasta za skuteczność podejmowanych decyzji.

— Zarządzanie miastem w obecnej sytuacji gospodarczej jest trudne – powiedział. — Środki zewnętrzne są niezbędne dla jego rozwoju, zwłaszcza że realizacja zadań bieżących kosztuje samorządy coraz więcej i jestem pełen obaw, czy miasto temu podała, czy udźwignie to finansowo. Ważne jest to, że mimo niepewności otrzymania pomocy unijnej, wiemy, że miasto będzie przygotowane do działania. Jestem zdania, że zaproponowane przez władze Starogardu kierunki rozwoju są słuszne, dlatego cieszę się, że jesteśmy w tym zakresie zgodni – dodał.

Nowe stawki podatku od nieruchomości

Kolejny ważny dla przyszłego funkcjonowania miasta temat przedstawiła Naczelnik Wydziału Podatków Katarzyna Lutka.

— Biorąc pod uwagę inflację, wzrost płacy minimalnej, kurczące się wpływy do budżetów samorządów i zwiększenie zadań własnych Gminy, Prezydent Miasta zmuszony jest do zmiany wysokości podatków. Wzrost obejmie jednak tylko podatki od nieruchomości. Podatek od środków transportowych pozostanie bez zmian – powiedziała Naczelnik.

Katarzyna Lutka Naczelnik Wydziału Podatków

Wyjaśniła, że poziom inflacji dla stawek z I półrocza tego roku w porównaniu z poprzednim wyniósł 15 %. Zgodnie z ustawą w lipcu tego roku Minister ogłosił nowe stawki maksymalne na rok 2024. Po wnikliwej analizie sytuacji finansowej miasta władze podjęły decyzję o zmianie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

— Stawka maksymalna na 2024 rok wzrośnie o 15% w stosunku do stawek tegorocznych. Prezydent jednak nie zaproponuje Radzie stawek maksymalnych. Wzrost przewiduje na poziomie 13%. To oznacza, że osoba fizyczna za dom o powierzchni 100 merów kwadratowych na działce o powierzchni 1000 metrów kwadratowych zapłaci o 139 złotych więcej w skali roku, czyli o 37,75 zł więcej na kwartał – tłumaczyła dalej Katarzyna Lutka.

Wzrost o trzynaście procent

Podała, że podatek od nieruchomości za grunt dla osób fizycznych wzrośnie o 12 groszy, czyli ze stawki 57 groszy za 1 m2 na 69 groszy za 1 m2, a za budynek z 94 groszy wzrośnie na 1,13 zł. W przypadku działalności gospodarczej podatek od gruntu wzrośnie o 22 groszy, czyli z 1,09 zł na 1,31 zł za metr kwadratowy. Za budynek przedsiębiorca zapłaci o 4,97 zł więcej, czyli dotychczasowa stawka 27,55 zł wzrośnie do 32,52 zł.

Janusz Stankowiak Prezydent Miasta Starogard Gdański

— W tej chwili odczuwamy ubytek w budżecie na poziomie 15 mln zł. Nawet jeżeli Rada Miasta zatwierdzi proponowane przez nas stawki, dochody własne Gminy wzrosną tylko o ok. 4,5-5 mln zł. Nadal w budżecie brakować będzie ok. 10 mln zł. Mimo to, postaraliśmy się nie podnosić podatku do stawek maksymalnych — powiedział Prezydent Miasta Janusz Stankowiak. 

Członkowie Rady nie zgłosili żadnych uwag do planowanej uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podkreślili, że rozumieją w jakiej sytuacji znajdują się polskie samorządy. Uznali więc, że decyzja jest konieczna, jeśli miasto ma się dalej rozwijać.

Sprawy bieżące

Podczas spotkania padło jednak pytanie o możliwość zwolnienia przedsiębiorców z opłat, w przypadku gdy prowadzone przez miasto inwestycje w sąsiedztwie firm się przedłużają. Naczelnik wyjaśniła, że z punktu widzenia prawa, nie ma takiej możliwości.

Posiedzenie Rady Gospodarczej w Straogardzie Gdańskim

— Prawo dopuszcza tylko ulgi. Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie płatności podatku na wniosek, który Prezydent rozpatruje za każdym razem indywidualnie – zaznaczyła Katarzyna Lutka.

Podczas spotkania omówiono też wiele spraw bieżących dotyczących planowanych inwestycji, rozwoju przedsiębiorczości z naciskiem na rozwój małych i średnich firm oraz ulg dla nowych inwestorów.