Remont elewacji z pomocą miasta

Miasto przekaże prawie 70 tys. zł na remont elewacji frontowych trzech kamienic i budynku mieszkalno-handlowego w Starogardzie Gdańskim. Taką decyzję podjęła Rada Miasta na sesji w dniu 24 lutego. Wnioski o dotacje rozpatrzono w 2020 roku. Remonty planowane są na rok 2021.

Od 2017 roku właściciele domów i zabytkowych kamienic mogą uzyskać zwolnienie od podatku od nieruchomości. Muszą jedynie zdecydować się na odnowienie ich elewacji. Dodatkowo od 2018 roku mogą starać się o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacji frontowej budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków.

W 2020 roku do Urzędu Miasta wpłynęły cztery wnioski o dofinansowanie remontu frotowych elewacji budynków zlokalizowanych na Rynku i w pobliżu. Wszystkie przeszły pozytywną weryfikację. Ich właściciele otrzymali 30% wsparcie planowanego, wynikającego z kosztorysu, kosztu prac – łącznie prawie 70 tys. zł.  Zadecydowała o tym Rada Miasta, podejmując stosowna uchwałę w tej sprawie na sesji w dniu 24 lutego br. 

Kamienia, której elewacja frontowa zostanie odrestaurowana w 2021 roku z pomocą Miasta –  Rynek 25 

Odnowione zostaną fronty: budynku mieszkalno-handlowego przy ul. Rynek 18 – Rycerska 1 oraz trzech kamienic przy ul. Sobieskiego 11, Rynek 14 i Rynek 25. Remonty planowane są na rok 2021.

Warunkiem udzielenia przez miasto zarówno jednej, jak i drugiej formy pomocy, jest zastosowanie odpowiedniej kolorystyki i rozwiązań architektonicznych zaakceptowanych przez miasto.

Koncepcja kolorystyki elewacji frontowych kamienic na Rynku, która wskazuje jak mogą one docelowo wyglądać, dostępna jest pod linkiem: http://stg.rewitalizacja.e-geoportal.pl/rynek-projekt-kolorystyki-elewacji/

Kamienica, której elewacja frontowa zostanie odrestaurowana w 2021 roku z pomocą Miasta – Rynek 14

Celem pomocy, zaproponowanej mieszkańcom, jest ochrona i poprawa stanu technicznego budynków w obszarze rynku i śródmieścia oraz zahamowanie procesu niszczenia zabytków naszego miasta.

Od 1 stycznia 2021 roku zasady i tryb udzielania w/w dotacji określa nowa uchwała Rady Miasta Nr XXIX/339/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku.

Zgodnie z nią:

  • wnioskodawcy przysługuje zwolnienie do wysokości 50%, 30% lub 20% poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia zwolnieniem, w zależności od wartości inwestycji;
  • dotacje mogą być udzielone dla budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków już nie tylko w obszarze Rynku, ale na całym terenie, objętym rewitalizacją;
  • dotację można uzyskać nie tylko w przypadku remontu samego frontu budynku, ale również elewacji bocznych pod warunkiem, że będą przylegać do ulic i placów publicznych;
  • wnioskodawca może otrzymać zwrot poniesionych kosztów remontu elewacji frontowej również w przypadku, gdy wykonał go w roku poprzedzającym złożenie wniosku;
Kamienica, której elewacja frontowa zostanie odrestaurowana w 2021 roku z pomocą Miasta – Sobieskiego 11

Wnioski o udzielenie dotacji składa się na formularzu, który stanowi załącznik do Uchwały:
1) w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone w roku następującym po roku złożenia wniosku – do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;
2) w przypadku dofinansowania prac, które zostały przeprowadzone w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o udzielenie dotacji – do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym wykonano prace.

Załącznik: Uchwała Nr XXIX/339/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku

Wszelkich wyjaśnień w tej sprawie oraz pomocy udzielają pracownicy Wydziału Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta Starogard Gdański.

Budynek mieszkalno-handlowy przy ul. Rynek 18 – Rycerska 1, którego elewacja frontowa zostanie wyremontowana w 2021 roku z pomocą miasta. 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl