Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i punktów przedszkolnych

Szanowni Rodzice,

informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/01/2024 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański ustalono w §2. następujące terminy postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025:

1) od 03.06.2024 r. od godz. 9:00 do 07.06.2024 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) od 03.06.2024 r. od godz. 9:00 do 13.06.2024 r. do godz. 15:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3) 17.06.2024 r. o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4) od 17.06.2024 r. od godz. 12:00 do 21.06.2024 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;

5) 25.06.2024 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji, pod adresem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski. Tam w plikach do pobrania zawarte są niezbędne informacje.

Informujemy też, że nabór będzie prowadzony tylko do przedszkoli/punktów przedszkolnych, które dysponują wolnym miejscem po rekrutacji, która się odbyła. W rekrutacji uzupełniającej będzie prowadzony dla kandydatów z rocznika 2019 – 2021.

Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Starogard Gdański z rocznika 2018 i starsze, w celu wskazania miejsca realizacji przygotowania przedszkolnego proszeni są o niezwłoczne dokonanie pisemnego zgłoszenia do Prezydenta Miasta w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański.

W planowanej rekrutacji liczba wolnych miejsc jest ograniczona. Po rekrutacji uzupełniającej Prezydent Miasta Starogard Gdański nie będzie wskazywał miejsc dla dzieci, które nie zostaną przyjęte do przedszkoli/punktów przedszkolnych biorących udział w rekrutacji uzupełniającej.