Rekrutacja na kursy zawodowe dla ukraińskich imigrantów


Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim prowadzi nabór na kurs zawodowych składający się z trzech modułów pod tytułem: „Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskim”.

Celem projektu jest wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na terytorium województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r. w tym osoby należące do mniejszości romskiej.

Cel zostanie zrealizowany poprzez organizacje kursów zawodowych tj:

• Kurs języka polskiego z uwzględnieniem modułu języka zawodowego
• Kurs masażu relaksacyjnego
• Kurs arteterapii z elementami psychologii

Do projektu zakwalifikować się mogą osoby które:
• przebywają na terenie woj. pomorskiego,
• którym nadany został numer PESEL ze statusem cudzoziemca o zapisie „UKR” dzięki któremu będzie taka osoba brana pod uwagę przez instytucje, które w trybie specustawy udzielają świadczeń. Status UKR  pozwala na korzystanie z usług socjalnych, opieki zdrowotnej, prawa do legalnego zatrudnienia, zapisanie dzieci do szkoły, przedszkola czy żłobka.

Ewentualnie:
• migranci, którzy nie mają możliwości uzyskania statutu UKR w rejestrze PESEL i nie są obywatelami Ukrainy, lecz innych krajów lub bezpaństwowcy, którzy mieszkali na Ukrainie w momencie wybuchu wojny.

Kandydaci mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie lub mailowo. Po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie:
1) dokument potwierdzający przekroczenie granicy państwa Polskiego po 24 lutego 2022r.
2) posiadanie numeru PESEL ze statusem UKR
3) kolejność zgłoszeń

Kurs skierowany do osób pełnoletnich. Planowana liczba osób do przyjęcie – 30.

Każdy z uczestników realizuje wszystkie 3 moduły kursu rozpoczynając od nauki języka polskiego (80h), a następnie przechodząc do kursu masażu relaksacyjnego (60h) i arteterapii z elementami psychologii (30h).

Język polski

Kurs łącznie obejmować będzie 80 godzin lekcyjnych. Zajęcia będą odbywały się 2 razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne (6 godzin lekcyjnych w tygodniu) przez 15 kolejnych tygodni.
Zajęcia prowadzone będą w jednej grupie. Będą one miały charakter ogólny, słuchacze będą uczyć się lub/i doskonalić sprawności językowe w zakresie mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia tekstu słuchanego, uczestnicy kursu będą również poznawać zasady gramatyki i rozwijać słownictwo.

Najważniejsze założenia kursu to:
• pokonanie bariery językowej
• nauka na materiałach autentycznych (filmy wideo, podcasty, artykuły z gazet czy portali internetowych)
• koncentracja na komunikacji
• kreatywne podejście do nauki z podręcznikiem
• elastyczność i indywidualne podejście
• regularna informacja zwrotna
Kurs skierowany jest do:
• osób, które chcą nauczyć się korzystać z języka polskiego w codziennych sytuacjach
• osób dla których komunikacja jest najważniejsza
• osób, którym zależy na szybkim tempie nauki i widocznych rezultatach
• osób, które potrzebują przygotować się do zdobycia certyfikatu
Czego słuchacz nauczy się na kursie?
• podawać dane osobowe
• kupować bilety i rezerwować hotel
• zapytać o drogę i zamówić taksówkę
• wymienić pieniądze i zrobić zakupy
• porozumieć się z lekarzem i kupić lekarstwa w aptece
• złożyć zamówienie w kawiarni i restauracji

Kurs masażu relaksacyjnego

Kurs łącznie obejmować będzie 100 godzin lekcyjnych, w tym 20 zajęć teoretycznych i 40 zajęć praktycznych dla jednej grupy ( 40 godzin x 2 grupy= 80 godzin)
Zajęcia będą odbywały się 2 lub 3 razy w tygodniu po 5 godzin lekcyjnych przez 5 kolejnych tygodni. Program podzielony został na część teoretyczną, mającą charakter wykładów i część praktyczną. Zajęcia praktyczne prowadzone będą w 2 grupach.

Zajęcia praktyczne będą odbywać się w pomieszczeniach do tego przeznaczonych, wyposażonych w apatraturę, narzędzia i akcesoria oraz materiały eksploatacyjne (olejki do masażu, kosmetyki, kamienie wulkaniczne, materiały jednorazowego użytku, itp.) niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych i realizacji program kursu.
Zajęcia praktyczne obejmować będą pokaz czynności wykonywany przez instruktora – osobę prowadzącą zajęcia oraz ćwiczenia praktyczne wykonywane przez uczestników kursu pod opieką osoby prowadzącej – instruktora kursu. Wszystkie czynności w ramach program kursu uczestnicy wykonywać będą na sobie nawzajem.

Celem kursu jest:
– zdobycie przez uczestników kursu wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie masażu
– zapoznanie uczestników kursu z technikami i zasadami masażu relaksacyjnego.

Minimalny zakres kursu powinien obejmować następujące treści:
Teoria:
1. Podstawy anatomii z elementami fizjologii
2. Właściwości i działanie masażu relaksacyjnego oraz gorącymi kamieniami
3. Zasady stosowania kamieni wulkanicznych
4. Wpływ masażu relaksacyjnego na organizm
5. Wpływ masażu gorącymi kamieniami na organism
6. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
7. Przygotowanie do zabiegu
8. Zasady i metodyka zabiegu
9. Inne techniki relaksacji
10. Zasady bhp podczas wykonywania zabiegów

Praktyka:
1. Przygotowanie stanowiska pracy
2. Pokaz wykonania masażu krok po kroku
3. Trening technik masażu wykorzystywanych w masażu relaksacyjnym
4. Praktyczne zastosowanie kamieni do masażu

Kurs arteterapii z elementami psychologii

Kurs łącznie obejmować będzie 60 godzin lekcyjnych. Zajęcia będą odbywały się 2 razy w tygodniu po 6 godzin lekcyjnych przez 5 kolejnych tygodni.
Program kursu obejmuje zajęcia praktyczne oraz tematykę realizowaną w formie warsztatowej, zajęcia prowadzone będą w 2 grupach.

Celem kursu jest:
– zdobycie i rozwijanie umiejętności; spostrzegania i rozumienia innych ludzi i samego siebie w trakcie kontaktów z innymi,
– zdobycie umiejętności  komunikowania się poprzez wyrażanie myśli i uczuć, uważnego słuchania ze zrozumieniem, wrażliwości na sygnały niewerbalne,
– zdobycie przez uczestników kursu wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie arteterapii, pracy z drugim człowiekiem poprzez sztukę oraz tworzenia rękodzieła,
– zapoznanie uczestników kursu z technikami oraz metodami z zakresu arteterapii celem zdobycia nowych umiejętności praktycznych.

Minimalny zakres kursu powinien obejmować następujące treści:
1. Elementy psychologii z ujęciem treningu interpersonalnego.
2. Samodzielne przygotowanie stanowiska pracy, utrzymywanie porządku na stanowisku pracy, sprzątnięcie stanowiska pracy.
3. Zdobycie umiejętności wykonania ozdobnej kartki okolicznościowej wykorzystując technikę Stitching – czyli wyszywanie na kartce papieru z bloku technicznego.
4. Samodzielne wykonanie rurki z papieru biurowego, łączenie elementów papierowikliny, stworzenie dowolnej dekoracji z rękodzieła wykorzystując wykonane wcześniej papierowe rurki.
5. Zdobycie umiejętności pracy ze wstążką satynową, samodzielne wykonanie płatka ze wstążki, łączenie wykonanych elementów wykorzystując wykałaczkę.
6. Zapoznanie się z techniką decoupage. Wykonanie decoupage na świecach z wykorzystaniem techniki na ciepło.

Planowane rozpoczęcie kursu – styczeń 2023 rok.

Każdy uczestnik kursu otrzyma nieodpłatnie materiały organizacyjne (opis kursu, harmonogram zajęć), oraz notatnik i długopis.

Harmonogram uzależniony będzie oraz dostępności sal w szkole, w godzinach przedpołudniowych lub popołudniowych. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w soboty i niedziele.

Miejsce przeprowadzania kursu – Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim. Zajęcia będą odbywać się w formie stacjonarnej w siedzibie Wojewódzkiego Zespółu Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim (ul. Skarszewska 7, 83 – 200 Starogard Gdański) w salach wykładowych (część teoretyczna kursu) oraz pracowniach przedmiotów zawodowych (część praktyczna), które spełniają wymogi BHP, sanitarne i przeciwpożarowe określone przepisami prawa. Ponadto wyposażone są we urządzenia dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych.

Tłumaczenie ogłoszenia w języku ukraińskim: Tłumaczenie