Rekrutacja do starogardzkich przedszkoli na finiszu

Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych od września uczęszczać będzie łącznie blisko 1628 przedszkolaków, w tym 578 z rekrutacji i 349 ze wskazania Prezydenta. W wyznaczonym terminie wpłynęło łącznie 1580 wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w rekrutacji. W wyniku szczegółowej weryfikacji wniosków oraz list przyjętych okazało się, że miejsc w przedszkolach zabrakło dla 349 dzieci. Rodzice 454 maluchów zdecydowali o pozostawieniu dzieci 6-letnich w przedszkolach.

– W tym roku rodzice mogli zdecydować o pozostawieniu dzieci sześcioletnich w przedszkolu. Większość rodziców właśnie taką decyzję podjęło – powiedział zastępca prezydenta ds. spraw społecznych Maciej Kalinowski. – Zachęta do cofnięcia 6-latków do przedszkoli poskutkowała jednak tym, że w przedszkolach w tym roku zabrakło 349 miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat – mówił wiceprezydent.

Zgodnie z prawem oświatowym gmina musi zapewnić dzieciom miejsca w przedszkolach. W związku z tym zadecydowano o utworzeniu dodatkowych 14 oddziałów zamiejscowych przedszkoli w szkołach podstawowych,. Do oddziałów tych uczęszczać będą dzieci sześcioletnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne.

W wyniku utworzenia oddziałów zamiejscowych wskazano miejsca w: MPP2 – 8 miejsc, MPP3 – 81 miejsc, MPP4 – 25 miejsc, MPP5 – 74 miejsca, MPP8 – 83 miejsca, MPP 10 – 50 miejsc, PSP2 – 28 miejsc. Razem 349 miejsc.

Dodatkowe zamiejscowe oddziały utworzono dla MMP3 w PSP3 (dodatkowe 3), MPP 10 w PSP 4 (dodatkowe 2), MPP4 i MPP5 w PSP 8 – dawna „mała czwórka” (łącznie 4 dodatkowe oddziały), MPP 8 w PSP1 (łącznie 4 oddziały), w PSP 2 (1 dodatkowy oddział).

Obecnie rodzice dzieci, którym prezydent miasta wskazał możliwość realizacji prawa do wychowania przedszkolnego zostali zobowiązani do potwierdzenia zapisania dziecka do wskazanego przedszkola. W związku z tym ostateczna liczba dzieci przyjętych do przedszkoli będzie znana na początku lipca b. r.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl