Rekrutacja do przedszkoli

Do 29 marca rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w obecnych placówkach na rok szkolny 2019/2020. 8 kwietnia rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych. Nabór wspomagany będzie elektronicznie.

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że na podstawie zarządzenia nr 70/01/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. został ustalony harmonogram terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych. Tym samym informuje, że do dnia 29 marca 2019 r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w placówkach do których uczęszczają, na rok szkolny 2019/2020.

Po tym terminie, od 8 kwietnia 2019 roku, rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych. W celu usprawnienia działań związanych z procesem rekrutacji nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych wspomagany będzie elektronicznie.

Wobec powyższego, aby zapisać dziecko do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 w terminie od dnia 8 kwietnia br. od godziny 9:00, należy wypełnić wniosek, który zostanie udostępniony na stronie http://www.starogardgdanski.przedszkola.vnabor.pl lub pobrać ze stron internetowych każdego przedszkola oraz szkoły z oddziałami przedszkolnymi, gdzie zostanie także z dniem 8 kwietnia br. udostępniony. Wypełniony i wydrukowany formularz wniosku wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w terminie do 19 kwietnia 2019 roku do godz. 15:00. W dniu 17 maja br. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych do placówek. Następnie, w terminie od 20 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. rodzice powinni złożyć pisemne oświadczenie – potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego zostało ono zakwalifikowane. 3 czerwca 2019 r. zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne lista kandydatów przyjętych do przedszkoli/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W razie pytań związanych z procesem naboru, należy skontaktować się z właściwą placówką lub  Wydziałem Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Starogard Gdański tel. (58) 530-60-98.

Aby zgłosić dziecko do 3 wybranych placówek należy:

1. Wybrać na stronie http://www.starogardgdanski.przedszkola.vnabor.pl zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL dziecka i wybrać przycisk DALEJ.
2. Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę oraz grupę, ułożyć listę preferencji. Lista powinna zawierać tylko takie placówki i grupy, które preferowane są przez rodzica/opiekuna. Najwyżej na liście powinny być jednostki i grupy najbardziej preferowane. Lista może zawierać max. 3 jednostki i odpowiadające im grupy rekrutacyjne. Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ.
3. Wypełnić pola dotyczące danych osobowych zgłaszanego dziecka i rodziców/opiekunów, a następnie pola pozostałych informacji. Pola zaznaczone gwiazdkami są obowiązkowe. W ostatnich polach należy ustalić swoje hasło do systemu (co najmniej osiem znaków). Proszę zapamiętać to hasło, gdyż będzie ono umożliwiało dostęp do swojego konta w dowolnym momencie naboru (poprzez zakładkę ZALOGUJ SIĘ). Po wypełnieniu wszystkich pól wybrać przycisk DALEJ.
4. W kolejnym kroku należy wypełnić pola dotyczące kryteriów, zgodnie ze stanem faktycznym, a następnie wybrać przycisk DALEJ. Należy zwrócić uwagę na to, że po zaznaczeniu odpowiedzi TAK przy jakimkolwiek kryterium podstawowym (ustawowym), trzeba będzie razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty.
5. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie do przedszkola. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji.
UWAGA: W przypadku spełniania niektórych kryteriów wymagane jest odpowiednie oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, które należy pobrać z systemu (w zakładce DO POBRANIA), wydrukować, podpisać i dostarczyć razem z Wnioskiem o przyjęcie. Placówka porówna dane zawarte we Wniosku z tymi, które wypełnione są w systemie i w przypadku zgodności zaakceptuje zgłoszenie. Od tego momentu nie można już dokonać żadnej zmiany danych.

Życzymy powodzenia! Gmina Miejska Starogard Gdański

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl