Rekrutacja do przedszkoli

Do 29 marca rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w obecnych placówkach na rok szkolny 2019/2020. 8 kwietnia rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych. Nabór wspomagany będzie elektronicznie.

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że na podstawie zarządzenia nr 70/01/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. został ustalony harmonogram terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych. Tym samym informuje, że do dnia 29 marca 2019 r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w placówkach do których uczęszczają, na rok szkolny 2019/2020.

Po tym terminie, od 8 kwietnia 2019 roku, rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych. W celu usprawnienia działań związanych z procesem rekrutacji nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych wspomagany będzie elektronicznie.

Wobec powyższego, aby zapisać dziecko do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 w terminie od dnia 8 kwietnia br. od godziny 9:00, należy wypełnić wniosek, który zostanie udostępniony na stronie http://www.starogardgdanski.przedszkola.vnabor.pl lub pobrać ze stron internetowych każdego przedszkola oraz szkoły z oddziałami przedszkolnymi, gdzie zostanie także z dniem 8 kwietnia br. udostępniony. Wypełniony i wydrukowany formularz wniosku wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w terminie do 19 kwietnia 2019 roku do godz. 15:00. W dniu 17 maja br. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych do placówek. Następnie, w terminie od 20 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. rodzice powinni złożyć pisemne oświadczenie – potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego zostało ono zakwalifikowane. 3 czerwca 2019 r. zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne lista kandydatów przyjętych do przedszkoli/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W razie pytań związanych z procesem naboru, należy skontaktować się z właściwą placówką lub  Wydziałem Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Starogard Gdański tel. (58) 530-60-98.

Aby zgłosić dziecko do 3 wybranych placówek należy:

1. Wybrać na stronie http://www.starogardgdanski.przedszkola.vnabor.pl zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL dziecka i wybrać przycisk DALEJ.
2. Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę oraz grupę, ułożyć listę preferencji. Lista powinna zawierać tylko takie placówki i grupy, które preferowane są przez rodzica/opiekuna. Najwyżej na liście powinny być jednostki i grupy najbardziej preferowane. Lista może zawierać max. 3 jednostki i odpowiadające im grupy rekrutacyjne. Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ.
3. Wypełnić pola dotyczące danych osobowych zgłaszanego dziecka i rodziców/opiekunów, a następnie pola pozostałych informacji. Pola zaznaczone gwiazdkami są obowiązkowe. W ostatnich polach należy ustalić swoje hasło do systemu (co najmniej osiem znaków). Proszę zapamiętać to hasło, gdyż będzie ono umożliwiało dostęp do swojego konta w dowolnym momencie naboru (poprzez zakładkę ZALOGUJ SIĘ). Po wypełnieniu wszystkich pól wybrać przycisk DALEJ.
4. W kolejnym kroku należy wypełnić pola dotyczące kryteriów, zgodnie ze stanem faktycznym, a następnie wybrać przycisk DALEJ. Należy zwrócić uwagę na to, że po zaznaczeniu odpowiedzi TAK przy jakimkolwiek kryterium podstawowym (ustawowym), trzeba będzie razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty.
5. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie do przedszkola. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji.
UWAGA: W przypadku spełniania niektórych kryteriów wymagane jest odpowiednie oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, które należy pobrać z systemu (w zakładce DO POBRANIA), wydrukować, podpisać i dostarczyć razem z Wnioskiem o przyjęcie. Placówka porówna dane zawarte we Wniosku z tymi, które wypełnione są w systemie i w przypadku zgodności zaakceptuje zgłoszenie. Od tego momentu nie można już dokonać żadnej zmiany danych.

Życzymy powodzenia! Gmina Miejska Starogard Gdański