Razem skuteczniej! Starogardzkie organizacje pozarządowe łączą siły

Ponad 4 godziny działacze społeczni, skupieni w Starogardzkim Forum Organizacji Pozarządowych, spierali się o to, jak współpracować, by lepiej zdobywać pieniądze na swoją działalność. 

Gorącą dyskusję zakończyli obietnicą, że w ciągu dwóch tygodni przygotują regulamin Rady Organizacji Pozarządowych. Określi on zasady wyboru wspólnych władz i członkostwo w Radzie.

Więcej czasu na porozumienie

W spotkaniu, które odbyło się 8 września w Ratuszu uczestniczyli przedstawiciele 22 organizacji pozarządowych działających w mieście. Po długiej dyskusji zaakceptowali sposób tworzenia Forum. Dali sobie jednak 14 dni na poprawki i ewentualne uwagi. Regulamin Rady Organizacji Pozarządowych ma ostatecznie zostać przyjęty podczas spotkania 22 września.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych mają teraz czas na decyzję, czy chcą wejść do Rady i czy zgłoszą kandydatów do jej władz. Rada ma pozwolić organizacjom łączyć siły przede wszystkim w staraniach o pieniądze na działalność na rzecz mieszkańców.

Pierwszy krok ku realizacji marzeń

Sylwia Ossowska – pełnomocnik Prezydenta do spraw Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych – powiedziała: mam nadzieję, że ta dyskusja dopiero nabiera tempa i przyniesie nam burzę nowych pomysłów. Najważniejsze, że ustalono zasady współpracy, z których zadowolona jest większość uczestników spotkania.

Dorota Dorau – prezes Stowarzyszenia „Można Inaczej”, które zajmuje się prowadzeniem Starogardzkiego Centrum Wolontariatu oraz pomocą społeczną dla osób z rodzin dysfunkcyjnych twierdzi, że Starogardzka Rada Organizacji Pozarządowych pokaże różnorodne potrzeby, jakie mają lokalne stowarzyszenia. Pozwoli organizacjom znajdować partnerów, z którymi będą ubiegać się o pieniądze na wspólne projekty np. Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

To jest naszym marzeniem. Centrum Organizacji Pozarządowych – miejsce, które byłoby ośrodkiem wspólnych działań, skupionych na skutecznym pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych. Będziemy do tego dążyć – zakończyła Pełnomocnik Prezydenta.

Spotkanie kończące I Starogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych odbędzie się
22 września o godz. 17.30 w Starogardzkim Ratuszu.

IMG_6114IMG_6115IMG_6111