RAZEM na rzecz przeciwdziałania przemocy

Od wielu lat realizujemy szereg działań interdyscyplinarnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz krzywdzeniu dzieci – mówi Dorota Dorau – koordynator projektu RAZEM – STOP przemocy.

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim we współpracy ze Stowarzyszeniem „Można Inaczej”. Współpracujemy z wieloma osobami reprezentującymi przeróżne jednostki i instytucje, nie tylko z terenu miasta. Każda osoba zaangażowana w działania profilaktyczne to szansa na większą skuteczność. W Starogardzie takich osób mamy naprawdę sporo, dzięki czemu wiele działań podejmowanych jest szybko i z dużą skutecznością.

Bardzo się cieszę, że nasze wspólne działania kolejny raz zostały docenione najpierw przez województwo czego rezultatem jest dofinansowanie zarówno z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak i z Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

W ramach tegorocznego projektu realizować będziemy działania na rzecz różnych grup odbiorców. Już w sierpniu odbędą się warsztaty edukacyjno-terapeutyczne dla rodzin, które mają na celu wsparcie osób wychowujących dzieci w zakresie poszerzenia wiedzy i umiejętności opiekuńczych oraz odpowiednich kompetencji potrzebnych do wychowywania bez przemocy.

Od 7 sierpnia w siedzibie Stowarzyszenia Można Inaczej uruchomiony zostanie Punkt Konsultacji Rodzinnych, gdzie zainteresowane osoby będą mogły skorzystać z konsultacji psychologa i pedagoga.

Działaniem skierowanym do młodzieży będzie Starogardzki Punkt Mediacji Rówieśniczych, który będzie funkcjonował przy Starogardzkim Centrum Wolontariatu. Powstanie Punktu jest odpowiedzią na potrzeby kształcenia młodych ludzi w zakresie rozwiązywania konfliktów bez przemocy, konstruktywnie i w sposób mający na celu znalezienie wspólnego, dobrego rozwiązania dla każdej ze stron. Naszym celem jest ukazanie, że konflikt jest procesem naturalnym, występującym w każdej grupie wiekowej, narodowościowej czy etnicznej. Nauka technik rozwiązywania konfliktów w młodym wieku ma bardzo duże znaczenie dla przeciwdziałania agresji i przemocy, a także umiejętności funkcjonowania w życiu dorosłym.