Radni zdecydowali o zmianie nazw ulic w Starogardzie

Od prawie roku trwa w Polsce procedura wymiany nazw dróg, ulic, mostów i placów, które związane są z minionym ustrojem totalitarnym. Wynika to z ustawy dekomunizacyjnej, która weszła w życie 2 września 2016 roku. Zgodnie z opinią Instytutu Pamięci Narodowej w Starogardzie na liście „do wymiany” znalazły się dwie nazwy ulic. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta (30 sierpnia) starogardzcy radni zaakceptowali ich nowe nazwy.

Na starogardzkiej mapie już niebawem pojawią się ulice: Złota i Bursztynowa. Zastąpią istniejące ulice: Leona Piesika i Przodowników Pracy. Zmiana nazw wynika z przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Propozycje nowych nazw zostały skonsultowane z mieszkańcami posesji, położonych przy tych ulicach. Mieszkańcy byli zdecydowanie przeciwni zmienianiu w ogóle nazw swoich ulic. Przyjmując jednak fakt, iż zmiana nazw ulic jest nieodzowna i konieczna, zadecydowali, że nowe nazwy nie będą związane z czyimś nazwiskiem lub nazwą własną. Stąd mieszkańcy sami zaproponowali nazwy: ulica Złota i ulica Bursztynowa. Obie wpisują się w ustalony w mieście system nadawania nazw drogom, placom i innym obiektom użyteczności publicznej ( Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/447/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 13 września 2006 roku) .

Radni Rady Miasta Starogard Gdański na sesji w dniu 30 sierpnia 19 głosami „za” zaakceptowali zaproponowane zmiany nazw ulic.