Rada uchwaliła budżet na 2016 r.

W poniedziałek 21 grudnia Rada Miasta Starogard Gdański uchwaliła budżet Gminy Miejskiej na 2016 rok. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 11 radnych, zaś 10 głosowało przeciw.

Dochody ustalono na poziomie prawie 151 mln zł, a wydatki na ponad 145 mln zł. Podobnie jak w poprzednich latach największą pozycję w budżecie stanowią pieniądze na oświatę.
– W 2016 roku wydamy na ten cel prawie 60 milionów złotych – mówi Dariusz Denis – skarbnik miasta. Ponad 31 mln zł będzie pochodzić z subwencji, pozostałe niecałe 29 mln zł musimy wyłożyć z własnej kasy – dodaje skarbnik.

Na inwestycje zostanie przeznaczona kwota 16,5 mln zł. To jednak nie wszystkie planowane środki na rozwój miejskiej infrastruktury. – Planujemy pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa – mówi Przemysław Biesek – Talewski – zastępca prezydenta miasta do spraw techniczno- inwestycyjnych. Do najważniejszych przyszłorocznych inwestycji należeć będą m.in.:
1) przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Lubichowskiej do ul. Pelplińskiej,
2) rozpoczęcie prac przy przebudowie Rynku,
3) rozpoczęcie prac przy budowie węzła integracyjnego,
4) zakończenie prac projektowych nad opracowaniem „Studium korytarzowego, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego

Jest to pierwszy budżetu miasta przygotowany przez obecnego prezydenta Janusza Stankowiaka oraz jego zastępców. – Udało nam się uwzględnić wszystkie wnioski zgłoszone przez Komisję Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych. Ten budżet jest  solidnie przemyślany i przygotowany – mówi prezydent. Opracowując go, staraliśmy się zupełnie inaczej spojrzeć na miasto – bardziej zadaniowo.  W związku z tym budżet na 2016 rok będzie dużo bardziej realny i możliwy do wykonania niż w tym roku – dodaje prezydent. W przyszłorocznym budżecie planowana jest nadwyżka budżetowa, która pozwoli zmniejszyć zadłużenie miasta na koniec roku 2016 do kwoty 50 mln zł.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl