Rada Miasta zakończyła pracę

Chociaż ich mandaty wygasną 16 listopada, już w środę 7 listopada radni Rady Miasta VII kadencji zakończyli swoją pracę. Ostatnia sesja była okazją do podsumowań, podziękowań i pożegnań.

Wspólnym zdjęciem przed budynkiem Urzędu Miasta radni Rady Miasta 7 listopada rozpoczęli ostatnią sesję, kończącą VII kadencję.

W ciągu minionych 4 lat odbyło się 59 sesji oraz 386 posiedzeń komisji. Najwięcej razy komisje obradowały w 2015 roku – 102. Radni złożyli 49 interpelacji, najwięcej w 2015 i 2016 roku ( po 16). Podjęli 641 uchwał.

Ostatnia sesja była okazją do podziękowań, gratulacji i pożegnań.

Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański VII kadencji Jarosław Czyżewski 

Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski podziękował radnym, prezydentom i pracownikom Urzędu za współpracę.

– Wstępując w szereg radnych Rady Miasta VII kadencji nie sądziłem, że spotkam na swojej drodze tylu życzliwych i pomocnych ludzi. To dzięki nim czułem się pewny w roli przewodniczącego Rady Miasta. Nawet kiedy popełniałem błędy, zawsze spotykałem się z subtelnością ich zachowań i ogromnym wsparciem. Za to wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuję też za to, że zarówno Państwo radni, jak i pracownicy Urzędu Miasta traktowaliście mnie z powagą, szacunkiem, a przede wszystkim otwartością.

Podziękował również paniom obsługującym Biuro Rady oraz pani, która je na co dzień sprząta.

W imieniu Klubu Radnych PO za merytoryczną i dobrą pracę w Radzie Miasta, stoicki spokój i umiejętność wyciszania emocji podczas obrad sesji przewodniczącemu Jarosławowi Czyżewskiemu podziękowała Wioleta Strzemkowska – Konkolewska. – Postawił Pan wysoko poprzeczkę swojemu następcy – powiedziała. – 100% frekwencja na posiedzeniach Rady, udział w niemal wszystkich wydarzeniach kulturalno-sportowych i spotkaniach z mieszkańcami była wyzwaniem dla osoby, której przyszło godzić życie osobiste i zawodowe z pełnioną funkcją społeczną. Za to również bardzo dziękujemy.

Podziękowania za czteroletnią współpracę w formie listów gratulacyjnych na ręce prezydenta miasta i przewodniczącego Rady Miasta w imieniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego przekazali Zbigniew Bona, Mirosław Sonnenfeld, Bogdan Bonk i Kazimierz Dawicki. 

Wśród osób dziękujących za lata współpracy znalazła się przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Natalia Gostomska oraz zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Królem Kurkowym na czele. Podziękowania otrzymali zarówno radni Radu Miasta, jak i prezydenci miasta.

Prezydent Janusz Stankowiak również podziękował wszystkim radnym za współpracę.

– Szczególnie dziękuję koalicji, która wspierała mnie w tym trudnym zadaniu dynamicznego rozwoju Starogardu. Dziękuje też opozycji za racjonalną krytykę, która inspirowała mnie do jeszcze lepszego i skuteczniejszego działania. Przy okazji gratuluję wszystkim radnym, którzy uzyskali mandat radnego na VIII kadencję. Wszystkim tym, którzy kończą dzisiaj swoją przygodę z samorządem, chociaż wierzę, że nie na zawsze, życzę samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym – powiedział prezydent.

Janusz Stankowiak podziękował również swojemu byłemu zastępcy Przemysławowi Bieskowi – Talewskiemu za cztery lata współpracy na rzecz mieszkańców Starogardu i za wszystko co zrobił dla miasta, aby je zmienić na lepsze.

Magda Jassak odbiera od prezydenta miasta Janusza Stankowiaka gratulacje za udział w finale miesiąca programu „Jaka to melodia?”

Miłym akcentem ostatniej sesji były gratulacje dla pracownicy Urzędu Miasta Magdaleny Jassak za udział w finale miesiąca programu telewizyjnego „Jaka to melodia?” Podziękowania za wspaniałą promocję Starogardu Gdańskiego na całą Polskę oraz gratulacje za osiągnięte w programie sukcesy przekazali jej prezydent miasta Janusz Stankowiak i przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski. Kwiaty otrzymali również rodzice Magdy, a wszyscy radni sowicie nagrodzili ją brawami.

Ostatniej sesji towarzyszyło wiele emocji i wzruszeń. Po 24 latach z pracą w lokalnym samorządzie pożegnał się Stanisław Kubkowski. Radny otrzymał specjalne podziękowania za wieloletnie zaangażowanie, poświęcenie i skuteczną pracę na rzecz mieszkańców miasta.

Z samorządem po 24 latach pracy dla lokalnej społeczności pożegnał się radny Stanisław Kubkowski

– Przyjacielu – powiedział Jarosław Czyżewski – dziękuję ci za nasze nocne w samochodzie rozmowy. Zaufanie starogardzian, które zdobyłeś przez te lata, jak i Twój aktywny udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego są godne naśladowania. Jesteś wzorem dla kolejnych pokoleń samorządowców –spuentował przewodniczący Rady.

Prezydent oraz wszyscy radni życzyli panu Stanisławowi zdrowia i wszelkiej pomyślności

Radny 6 kadencji -Stanisław Kubkowski życzył nowo wybranym radnym mądrych i słusznych decyzji.

– Ten dzień jest dla mnie równie ważny, jak dzień mojego ślub – powiedział bardzo wzruszony Stanisław Kubkowski. – Przez te wszystkie lata ofiarowałem siebie i oddawałem swój czas, często kosztem rodziny, mieszkańcom Starogardu. Nie żałuję ani jednej chwili, to był dobry czas. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali, pomagali, doradzali i współdziałali ze mną dla Starogardu przez te lata. Życzę wszystkim radnym nowej kadencji mądrych, słusznych decyzji – dodał radny 6 kadencji.

Na zakończenie sesji każdy z radnych otrzymał pamiątkową rycinę z wizerunkiem gmachu Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski i ustępujący wiceprezydent Przemysław Biesek -Talewski

– Rycina zrobiona jest na podstawie zdjęcia, które sam wykonałem – powiedział Jarosław Czyżewski. – Zależało mi, aby każdy z nas miał trwałą pamiątkę czteroletniej pracy w Radzie Miasta, która kojarzy się właśnie z budynkiem Urzędu, gdzie odbywają się sesje. Mam nadzieję, że będzie przywodziła miłe wspomnienia tego, co kiedyś w życiu robiliśmy razem.

Obrazek ze specjalnymi podziękowaniami od przewodniczącego Rady otrzymali również prezydent, wiceprezydenci, skarbnik miasta oraz sekretarz miasta.