Rada Miasta ma nowego wiceprzewodniczącego

Stanisław Kubkowski został nowym wiceprzewodniczącym Rady Miasta Starogard Gdański.

Decyzja o wyborze nowego wiceprzewodniczącego zapadła na sesji w dniu 25 kwietnia 2018 roku. Radny Stanisław Kubkowski został wybrany spośród trzech kandydatów większością głosów. Jego kandydaturę poparło 11 radnych spośród 21 glosujących.

– Bardzo dziękuje za zaufanie i oddane na mnie głosy. Będę pełnić powierzoną mi funkcję jak najlepiej dla dobra  miasta i dla jego mieszkańców – powiedział świeżo wybrany wiceprzewodniczący.

Kandydaturę radnego Stanisława Kubkowskiego zgłosił radny Jan Strzelczyk. W uzasadnieniu podkreślił, że radny Kubkowski to człowiek godny zaufania, na którym zawsze można polegać. Wielki społecznik oddany miastu i jego mieszkańcom. Jako radny 6 kadencji wzorowo pełnił i pełni nadal powierzane mu w Radzie funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego różnych komisji. Niezwykle zaangażowany w pracę Rady i sprawy dotyczące bezpieczeństwa i porządku w mieście.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański został wybrany w tajnym głosowaniu. Na zdjęciu głos oddaje radny Jan Strzelczyk

Radny Stanisław Kubkowski przyjmując funkcję wiceprzewodniczącego, na następnej sesji Rady Miasta złoży rezygnację z pracy w Komisji Rewizyjnej. Zgodnie ze Statutem Gminy Miejskiej przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta nie mogą brać udziału w pracach tejże Komisji jako jej członkowie.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl