Rada Gospodarcza znowu działa przy Prezydencie

31 stycznia 2019 roku Janusz Stankowiak powołał Radę Gospodarczą przy Prezydencie. Rada składa się z 11 przedstawicieli środowiska biznesowego, kupieckiego i naukowego. Jej członkowie poprzez swoją wiedzę i doświadczenie wspierają działania prezydenta w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, ochrony środowiska i promocji.

W myśl kontynuowania dialogu obywatelskiego 31 stycznia 2019 roku prezydent Janusz Stankowiak ponownie powołał pierwszą z sześciu planowanych rad – Radę Gospodarczą.

– Dialog obywatelski oparty na współpracy z różnymi środowiskami społecznymi rozpocząłem w poprzedniej kadencji. Moim zdaniem niezwykle ważna dla rozwoju miasta jest bieżąca współpraca z przedstawicielami gospodarki, nauki, kultury, sportu, seniorów czy osób niepełnosprawnych.  Cenię sobie bardzo Państwa opinie, które nie raz służyły mi pomocą w podejmowaniu ważnych dla rozwoju Miasta decyzji – powiedział Janusz Stankowiak. – Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę i liczę na Państwa pomoc w kolejnej pięcioletniej kadencji. 

Pierwsze posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie odbyło się 31 stycznia 2019 r.

Prezydent podziękował wszystkim członkom za przyjęcie nominacji do Rady. Następnie wręczył im stosowne akty powołania. Otrzymali je przedstawiciele Starogardzkiego Klubu Biznesu Związku Pracodawców: Hieronim Bieliński – właściciel firmy „Integra”, Grażyna Gryniuk – prezes Zarządu T.I. „Inwest” sp. z o.o., Henryk Kinder – właściciel firmy „Polmet”, Stefan Lubawski – pełnomocnik Zarządu Polpharma S.A., Józef Pliszka, Mariusz Popławski – prezes Zarządu GAMA sp. z o.o., Mariusz Szwarc – prezes Zarządu „Broker” sp. z o.o., Zbigniew Świadek – właściciel firmy „Jawor” oraz Jacek Piotr Łepek – przedstawiciel Pomorskiej Szkoły Wyższej, Danuta Nowak – przedstawicielka Kociewskiego Stowarzyszenia Kupców i Barbara Podsiadło – przedstawicielka Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług Biuro Rejonowe w Starogardzie Gdańskim.

Jako organ opiniodawczo-doradczy członkowie Rady Gospodarczej będą służyć swoją wiedzą, doświadczeniem i znajomością problemów społeczno-gospodarczych. Ich zadaniem będzie wspierać zamierzenia i plany prezydenta w zakresie konsultowania spraw dotyczących rozwoju gospodarczego Miasta, ochrony środowiska i promocji.

Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady Gospodarczej ustalili, że aby kontynuować tematy rozpoczęte w poprzedniej kadencji, przyda im się krótkie sprawozdanie podsumowujące minione cztery lata. Z kolei, aby podjąć dyskusję na nowe tematy, powinni poznać plany oraz zamierzenia prezydenta na najbliższe lata. Poprosili o przygotowanie powyższych dokumentów na następne spotkanie. Na następnym posiedzeniu, które zaplanowali w drugim tygodniu marca, dokonają też wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady. 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl