Rada Gospodarcza znowu działa przy Prezydencie

27 maja br. Prezydent Miasta wręczył członkom Społecznej Rady Gospodarczej akty powołania na nową kadencję. Rada składa się z 16 przedstawicieli środowiska biznesowego, kupieckiego i naukowego. Jej członkowie poprzez swoją wiedzę i doświadczenie wspierają działania prezydenta w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, ochrony środowiska i promocji.

W myśl kontynuowania dialogu obywatelskiego 27 maja 2024 roku prezydent Janusz Stankowiak ponownie powołał Społeczną Radę Gospodarczą.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak podziękował Radzie Gospodarczej za dotychczasową współprcaę, licząc na jej kontynuację w nowej kadencji

– Dialog obywatelski oparty na współpracy z różnymi środowiskami społecznymi rozpocząłem w mojej pierwszej kadencji. Niezwykle ważna dla rozwoju miasta jest bieżąca współpraca z przedstawicielami różnych środowisk m.in. gospodarki, nauki, kultury, sportu, seniorów czy osób z niepełnosprawnościami. To pozwala mi być blisko mieszkańców, ich problemów i oczekiwań. Od dziesięciu lat spotykamy się w podobnym gronie. Cenię sobie Państwa opinie, które nie raz służyły mi pomocą w podejmowaniu ważnych dla rozwoju Miasta decyzji –  powiedział Janusz Stankowiak. – Jestem wdzięczny, że przyjęliście to zobowiązanie, mimo że jesteście ludźmi zapracowanymi. Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę i liczę na Państwa pomoc w kolejnej pięcioletniej kadencji – spuentował Prezydent.

Skład Społecznej Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta 

Akty powołania otrzymali:  przedstawiciele Starogardzkiego Klubu Biznesu Związku Pracodawców: Hieronim Bieliński – właściciel firmy „Integra”, Grażyna Gryniuk – prezes Zarządu T.I. „Inwest” sp. z o.o., Hanna Nierzwicka – prezes Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Sp. z o.o., Mariusz Szwarc – prezes Zarządu „Broker” sp. z o.o., Henryk Kinder – właściciel firmy „Polmet”, Michał Pączek – prezes zarządu firmy Dak-Bud sp. z o.o., Eugeniusz Piechowski – prezes i właściciel firmy „PESTAR” Sp. z o. o., Elżbieta Rembiasz – właścicielka zakładu wyrobów metalowych „RESTAL”, Andrzej Stella – właściciel Przedsiębiorstwa Handlowego „STELLA”, Jakub Talaśka – Dyrektor Zarządzający Premium Distillers Sp. z o. o., Zbigniew Bonk przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych, właściciel firmy „PHU Zbigniew Bonk”, Stefan Lubawski – pełnomocnik Zarządu Polpharma S.A., Mariusz Popławski – prezes Zarządu GAMA sp. z o. o., Jacek Piotr Łepek – przedstawiciel Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim, Danuta Nowak – przedstawicielka Kociewskiego Stowarzyszenia Kupców i Barbara Podsiadło – przedstawicielka Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług Biuro Rejonowe w Starogardzie Gdańskim.

Pierwsze posiedzenie Społecznej Rady Gospodarczej w nowej kadencji 2024-2029

Jako organ opiniodawczo-doradczy członkowie Rady Gospodarczej będą służyć swoją wiedzą, doświadczeniem oraz znajomością globalnych i lokalnych problemów społeczno-gospodarczych. Ich zadaniem będzie wspierać zamierzenia i plany prezydenta w zakresie konsultowania spraw dotyczących rozwoju gospodarczego Miasta, ochrony środowiska i promocji.

Pierwsze posiedzenie Rady Gospodarczej

Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady Gospodarczej wybrali ze swojego grona przewodniczącego. Został nim podobnie jak w poprzedniej kadencji Stefan Lubawski.  Na zastępcę przewodniczącego Rada wybrała Grażynę Gryniuk. 

Stefan Lubawski przewodniczący Społecznej Rady Gospodarczej przy Prezydnecie Miasta Starogard Gdański

W posiedzeniu uczestniczył wiceprezydent ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki. Przedstwił Radzie założenia i cele Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024-2035. Poprosił szczególnie nowych członków Rady o zaopiniowanie dokumentu. 

Omówił też trzy najważniejsze kwestie dotyczące rozwoju miasta i poprawy komunikacji. Poinformował, że jeśli chodzi o obwodnicę miasta GDDKiA zakończyła prace koncepcyjne.

-Dokumentacja techniczna niezbędna do ogłoszenia przetargu jest gotowa. Niestety wartość planowanych robót wzrosłą z 450 mln zł na 620 mln zł. Ogłoszene przetargu GDDKiA planuje na siepień zaraz po uzyskaniu zielonego światła z Ministerstwa na finasowanie tej budowy. Zatem realne rozpoczęcie budowy może nastąpić w 2026 roku – powiedział wiceprezydent.

Poinformował też, że kolej wstrzymała prace związane z przebudową trakcji kolejowej 203.  – W tej chwili o informacje w tej sprawie musimy zwracać się do Centrali PKP w Warszawie, co utrudnia komunikację – dodał Tadeusz Błędzki. 

Zastępca Prezydenta Miasta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki ( pierwszy od lewej) omówił najważniejsze sprawy bieżące maista

-Dobre wiadomości dotyczą natomiast modernizacji wiaduktu i dokończenia przebudowy drogi wojeódzkiej 222. Dokumentacja jest gotowa. Inwestor czeka na pozwolenie ZRID. Wartość tej inwestycji to ok. 20 mln zł. Srodki pochodzić mają z UE – zakończył Tadeusz Błędzki. 

Kolejne spotkanie Rada ustaliła na 16 września na godz. 12:00.