Rada Gospodarcza przyjrzała się wpływom zmian demograficznych w mieście

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Starogardu Gdańskiego zapoznała się nowym trendem kreowania polityki przestrzennej miasta w kontekście zmian demograficzno – ekonomicznych polskich miast. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 14 czerwca w starogardzkim magistracie. Jego gośćmi byli eksperci Związku Miast Polskich.

W poniedziałek, 14 czerwca w Urzędzie Miasta obradowała Rada Gospodarcza powołana przez Prezydenta Miasta w styczniu 2019 roku. Tematem poniedziałkowej dyskusji były stan zaawansowania prowadzonych w mieście prac inwestycyjnych, dalsze skutki epidemii koronawirusa dla budżetu oraz ważne dla rozwoju gospodarczego miasta i jego mieszkańców informacje.

Spotkanie Rady Gospodarczej działającej przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański

Wiceprezydent Tadeusz Błędzki poinformował Radę o przedłużeniu do 2023 roku terminu zwolnienia z podatku od nieruchomości nowych inwestycji lub istniejących obiektów zaadaptowanych na potrzeby usługowe, a także o rozszerzeniu obszaru obejmującego nieruchomości, dla których w przypadku remontu elewacji frontowej, można starać się o dodatkowe ulgi. Przekazał też najważniejsze informacje, dotyczące budowy kompleksu basenowego i projektu przebudowy przejścia kolejowego. Zaznaczył, że budowa basenów przebiega zgodnie z planem. Zakończenie robót planowane jest na koniec czerwca. Oficjalne otwarcie nastąpi zaraz po uzyskaniu przez miasto wymaganych zgód. Jeśli chodzi o przejazd przedstawione zostały jedynie wstępne koncepcje, nad którymi PKP PLK cały czas pracuje. Zaznaczył że miasto zdecydowanie popiera drugi wariant prowadzący przejazd pod torami. Przypomniał również, że dawna Destylarnia Sobieski zmieniła właściciela, który zapewnił, że jeszcze w tym roku estetyka zakładu się zmieni i że firma planuje zainwestować w renowację budynków i ogrodzenia 2 mln zł.

Janusz Szewczuk ekspert ze Związku Miasta Polskich przedstawił Radzie Gospodarczej analizę profilu ekonomiczno-demograficznego Starogardu Gdańskiego

Członkowie Rady zapoznali się też z analizą profilu ekonomicznego miasta. Eksperci ze Związku Miast Polskich na podstawie danych statystycznych przedstawili wpływ zmian demograficznych na przyszły rozwój miasta. Janusz Szewczuk omówił szczegółowo sytuację w Starogardzie Gdańskim w zakresie osiąganych przez mieszkańców przychodów, dochodów i odprowadzanych podatków. Wskazał znaczenie przeprowadzonych analiz na realizacje celów strategicznych miasta. Przekonywał o konieczności patrzenia na politykę przestrzenną z perspektywy zachodzących zmian demograficznych. Opierając się wyłącznie na danych statystycznych w zakresie przychodów mieszkańców w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, dochodów rzeczywistych brutto i zmieniającej się liczby podatników sugerował konieczność zmiany podejścia do współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i ludźmi z prywatnym kapitałem, którzy chcą inwestować w rozwój miejsca swojego zamieszkania i pracy.

Jego analizę uzupełnił Grzegorz Roman, który skupił się na pokazaniu nowatorskiego podejścia do kreowania polityki przestrzennej miasta. Uwagę skoncentrował na czterech tkankach miejskich: zabytkowej, industrialnej, postindustrialnej oraz trenów, które tracą swoją dotychczasową wartość biznesową (np. rolną). Wskazał jak ogromne znaczenie dla przyszłego rozwoju miasta, ma perspektywiczne myślenie o sposobie ich zagospodarowania.

– Gminom będzie coraz trudniej pozyskać dodatkowe pieniądze na inwestycje – mówił Grzegorz Roman. – System dofinansowania unijnego przekierowywany jest coraz częściej ze obszaru projektów twardych na obszar projektów miękkich – których rezultaty są mniej namacalne i widoczne.

Grzegorz Roman ekspert Związku Miast Polskich

Dlatego – jego zdaniem – włodarze miast i gmin będą zmuszeni szukać pieniędzy na inwestycje gdzie indziej. Jednym z rozwiązań będzie nawiązanie ścisłej współpracy z obywatelami, którzy dysponują prywatnym kapitałem w zamyśle przeznaczonym na inwestowanie w rozwój miasta. – Jeśli przedsiębiorcy pozytywnie zarezonują z lokalną władzą, korzyści z tego będą obustronne. Miasto uzyska dodatkowych inwestorów, a inwestorzy otrzymają przestrzeń do powiększania swojego kapitału. Narzędziem, który jest kluczem do sukcesu jest właśnie polityka przestrzenna miasta, w której władze miasta perspektywicznie uwzględnią potrzeby inwestorów dając im możliwość zarabiania pieniędzy – tłumaczył Grzegorz Roman.

Jako przykład pokazał  wieś pod Wrocławiem, które dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu stała się małym miasteczkiem.

Spotkanie Rady Gospodarczej działającej przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański

Na zakończenie Wiceprezydent poinformował Radę, że miasto jest w trakcie opracowywania nowej Strategii rozwoju gospodarczego miasta i będzie wdzięczny jeśli Rada zapozna się z tym dokumentem i wyrazi swoją opinię.

Przewodniczący Rady Stefan Lubawski pogratulował prezydentowi uzyskania absolutorium. – Sytuacja na świecie jest bardzo dynamiczna – powiedział. – Miniony rok był trudny nie tylko dla samych obywateli, ale dla wszystkich, którzy dbają o ich potrzeby i bezpieczeństwo. Cieszy mnie to, że nasze miasto mimo wielu trudności, konsekwentnie z powodzeniem się rozwija. Niemniej jednak społeczeństwo powinno wiedzieć, że wszyscy odpowiadamy za tę sytuację, w jakiej przyszło nam żyć od przeszło roku i tylko wspólnie razem jesteśmy w stanie stawić jej czoła – dodał Stefan Lubawski

Wiceprezydent Tadeusz Błędzki i przewodniczący Rady Gospodarczej Stefan Lubawski

Wiceprezydent Błędzki podkreślił znaczenie słów przewodniczącego w kontekście prac nad przyszłorocznym budżetem miasta. – Czekają nas poważne i trudne decyzje, jeśli chodzi o planowane na przyszły rok inwestycje. Skutki pandemii zrobiły swoje i musimy być gotowi na to, że z pewnych rzeczy będziemy musieli zrezygnować – zapowiedział wiceprezydent.

Rada skierowała też do władz miasta dwa wnioski. Pierwszy o wystąpienie do Zarządcy Drogi Krajowej o wprowadzenie ograniczenia prędkości w okolicy wyjazdu ze Strzelnicy i drugi o przygotowanie symulacji kosztów, jeśli wprowadzony zostanie podatek katastralny.

Kolejne spotkanie Rady Gospodarczej przy Prezydencie ustalono na dzień 20 września 2021 r.

Spotkanie Rady Gospodarczej działającej przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl