Rada Gospodarcza przyjrzała się finansom Miasta

Kondycja finansowa Miasta Starogard Gdański w kontekście sytuacji ekonomicznej w Polsce stanowiła główny temat posiedzenia Rady Gospodarczej. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 27 czerwca w starogardzkim magistracie.

W poniedziałek, 27 czerwca w Urzędzie Miasta obradowała Rada Gospodarcza powołana przez Prezydenta Miasta w styczniu 2019 roku. Członkowie skupili się na sytuacji finansowej Miasta w kontekście rosnącej inflacji, drożejących paliw, wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i mniejszych wpływów z podatków.

Od lewej – wiceprezydent da. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błedzki i przewodniczący Rady Gospodarczej Stefan Lubawski

– Sytuacja ekonomiczna w kraju się pogarsza. Dwucyfrowa inflacja, wysokie koszty paliw, drożejące materiały budowlane, wzrost wynagrodzeń nauczycieli, których wysokość nie pokrywa subwencja to wszystko ma wpływ na nasze budżety, również na budżet Miasta. Jak wygląda obecnie kondycja finansowa Gminy? – zapytał przewodniczący Rady Stefan Lubawski

Wiceprezydent Tadeusz Błędzki zapewnił, że mimo rożnych trudność na tę chwilę sytuacja finansowa Miasta jest stabilna. – Żyjemy w czasach nie sprzyjających rozwojowi samorządów. To co się dzieje w gospodarce i finansach w kraju, ma ogromny wpływ na kondycję finansową Miasta. Musimy bardzo ostrożnie podejmować decyzje związane z planowanymi wydatkami. Na bieżąco je monitorujemy, podobnie jak wpływy do budżetu. Prognozy na najbliższe miesiące wcale nie jawią się optymistycznie. Rosną koszty obsługi długu, spada sprzedaż działek. Za sprawą dużej podwyżki cen paliw, bardzo wzrosły koszty związane z obsługą miejskiej komunikacji. Mimo wzrostu liczby pasażerów, korzystających z miejskich autobusów, zmuszeni jesteśmy stale zwiększać dotację dla zakładu. Odnotowujemy też mniejsze wpływy z podatków od nieruchomości. Pod znakiem zapytania stoją planowane inwestycje. W związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych, rosną ich koszty, co zmusza nas do weryfikacji planów. Obecnie planujemy budżet na przyszły rok. Niestety ciągle nie mamy czytelnych instrukcji co do planowanych rekompensat czy obniżek kosztów utrzymania – wyjaśnił wiceprezydent.

Zastępca prezydenta miasta Starogard Gdański ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki

Tadeusz Błędzki zapewni jednak, że wszystkie rozpoczęte budowy w mieście są kontynuowane zgodnie z przyjętymi harmonogramami prac. – Na początku lipca planujemy puścić ruch przy Młynach. Pod koniec września otworzymy również przejazd ulicą Sobieskiego. W październiku powinno być gotowe rondo na skrzyżowaniu ulic Pelplińskiej i Pomorskiej. We październiku planujemy oddać do użytku nowo wybudowaną salę sportową przy Szkole Podstawowej nr 8 – poinformował zastępca prezydenta miasta da. techniczno-inwestycyjnych.

Członkowie Rady byli też ciekawi na jakim etapie jest projekt budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego? Poprosili też o szczegóły zamknięcia tematu „wykopalisk”.

– 31 maja wójt Gminy Starogard Gdański wydała decyzję środowiskową. Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje  koncepcję programową i przetarg. Liczymy na to, że przetarg zostanie ogłoszony w przyszłym roku. Musimy się jednak liczyć z tym, że koszt budowy obwodnicy wzrośnie. Planowana kwota 400 mln zł złotych już teraz wzrosła do 600 mln zł. – powiedział Tadeusz Błędzki.

Wiceprezydent przedstawił też okoliczności przyjęcia uproszczonego projektu zagospodarowania terenu po wykopaliskach archeologicznych na Rynku.

– Zasypany piaskiem w grudniu 2021 roku plac po wykopaliskach archeologicznych w Starogardzie Gdańskim zniknie sprzed Ratusza najprawdopodobniej – jeśli nic oczywiście nie stanie na przeszkodzie – do końca września 2022 rok – powiedział wiceprezydent

Rada Gospodarcza stanowi organ doradczy Prezydenta Miasta Starogard Gdański

Przypomniał, że koncepcji zagospodarowania tego obszaru było kilka. – Miastu przede wszystkim zależało na tym, aby zachować pamięć o dokonanych w tym miejscu znaleziskach. Ostatecznie Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zgodził się na mocno uproszczony projekt zagospodarowania tego terenu. Firma Handlowa Adam Kowalczyk, która wygrała przetarg na wykonanie tej inwestycji, przykryje plac płytami granitowymi, pomiędzy które wmuruje płaski zarys odkrytych murów piwnic dawnego Ratusza. Co ważne Miasto przyjęło takie rozwiązanie, dopiero po uzyskaniu zgody Konserwatora na posadzenie w tej części Rynku roślinności. Tego oczekiwali mieszkańcy i o to miasto walczyło. Wygrały argumenty, że zieleń poprawi estetykę krajobrazu Rynku. Wpłynie pozytywnie na zdrowie i samopoczucie mieszkańców, poprawi mikroklimat i zapobiegnie powstawaniu wysp ciepła. Koszt tych prac wyniesie ok. pół miliona. Jesienią rynek w Starogardzie Gdańskim będzie kompletny – spuentował wiceprezydent.

Tadeusz Błędzki poinformował też członków Rady o terminie wprowadzania zmian miejscowego planu zagospodarowania obszaru Rynku. – Nowy plan, który rozszerzy pole działań w obszarze Rynku, planowaliśmy zatwierdzić w lipcu. Niestety liczba zgłoszonych uwag i konieczność ich rozpatrzenia wymusza na nas przedłużenie tego terminu do września – powiedział.

Członkowie Rady Gospodarczej skupili się na kwestiach finansowych i kondycji finansowej miasta

Na koniec spotkania poruszono kwestie strefy ekonomicznej. Prezydent wyjaśnił, że w tym zakresie zmieniły się przepisy. – Teraz każdy przedsiębiorca może zwrócić się do Pomorskiej Strefy Ekonomicznej z wnioskiem o uzyskanie status strefy. Otrzymuje ją po spełnieniu określonych warunków, tym samym zostaje zwolniony z podatków – obecnie na dłuższy okres do 12 miesięcy – poinformował Tadeusz Błedzki.

Kolejne spotkanie Rada Gospodarcza zaplanowała w drugiej połowie września.

Posiedzenie Rady Gospodarczej odbyło się 27 czerwca w starogardzkim magistracie