Rada Gospodarcza o skutkach epidemii i budowie obwodnicy

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Starogardu Gdańskiego spotkała się z władzami miasta. Rozmawiali o skutkach epidemii koronawirusa oraz aktualnej sytuacji, dotyczącej obwodnicy Starogardu.

W poniedziałek 22 czerwca w Urzędzie Miasta obradowała Rada Gospodarcza powołana przez Prezydenta Miasta w styczniu ubiegłego roku. Tematem poniedziałkowej dyskusji były skutki epidemii koronawirusa dla miasta, mieszkańców i przedsiębiorców oraz najświeższe informacje w sprawie budowy starogardzkie obwodnicy.

Spotkanie rozpoczął Prezydent Miasta informując członków Rady, że Miasto na bieżąco kontroluje sytuację związaną z epidemią. – Nie ukrywam, że momentami czujemy dezorientację, bo sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Niemniej reagujemy szybko i zgodnie z zaleceniami i obowiązującymi procedurami– powiedział Janusz Stankowiak.

Wiceprezydent Tadeusz Błędzki przedstawił aktualny stan finansów Gminy Miejskiej.

Zastępca Prezydenta Miasta ds Techniczno -Inwestycyjnych Tadeusz Błędzki

– Epidemia koronawirusa zaczęła się w marcu br. Analizując wpływy do budżetu miasta na koniec kwietnia sytuacja wyglądała dość niepokojąco. Maj wiele zweryfikował. Przy obecnych dochodach, szacujemy straty na poziomie kilku milionów. Mamy mniejsze wpływy z podatków CIT i PIT ( ok. 2 mln zł) oraz od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych ( ok. 1 mln zł). Ubytek dochodów odnotował też Miejski Zakład Komunikacji ( ok. 200 tys. z tytułu sprzedaży biletów). O ok. 380 tys. zł może zmniejszyć się też dochód Gminy z tytułu przesunięć terminów płatności i umorzeń podatków oraz opłaty prolongacyjnej. Wnioski, które są w trakcie rozpatrywania, złożyło 65 podmiotów gospodarczych. To oczywiście ma swoje skutki. Poza oszczędnościami na wydatkach bieżących, zmuszeni byliśmy zweryfikować nasze plany inwestycyjne – zaznaczył wiceprezydent Tadeusz Błędzki.

Wiceprezydent poinformował jednak zebranych, że z żadnych inwestycji Miasto nie rezygnuje, tylko je przesuwa w czasie.

 – W tym roku nie rozpoczniemy budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8. Na przyszły rok przesunięte zostaną też dwie inwestycje Budżetu Obywatelskiego oraz remont ulic: Sobieskiego, Kanałowej i Tczewskiej. W tym roku chcemy przeprowadzić tylko procedurę przetargową. Roboty zaczną się w 2021 roku – powiedział Tadeusz Błędzki.

Od lewej: przewodniczący Rady Gospodarczej Stefan Lubawski, prezes  firmy Broker Mariusz Szwarc, właściciel firmy Polmet Henryk Kinder

Przewodniczący Rady Stefan Lubawski zapytał o sytuację na rynku pracy w Starogardzie Gdańskim, czy Miasto prowadziło w tej sprawie jakieś rozmowy.

– Konkretnych rozmów z dyrektorem Urzędu Pracy nie prowadziliśmy, ale to nie znaczy że nie rozmawiamy o problemie z lokalnymi przedsiębiorcami – zaznaczył prezydent Stankowiak. – Wiemy, że część firm zatrudnia nowych pracowników, a część się restrukturyzuje. Przykładem jest firma Famos, gdzie 1/3 załogi otrzymała propozycję pracy w Stoczni Gdańskiej. Większość ofertę przyjęła – dodał.

Członkowie Rady pochwalili Miasto, że mimo trudnej sytuacji, mimo epidemii, zmniejszających się subwencji oświatowych i dodatkowych zadań cedowanych przez rząd na lokalne samorządy, władze Starogardu nie rezygnują z inwestowania w rozwój miasta.

– Myślę, że mieszkańcy rozumieją sytuację i wielu z nich solidaryzuje się z polskimi samorządami, które w tych czasach na pewno potrzebują wsparcia i nowych rozwiązań – powiedział członek Rady Henryk Kinder.

Podczas spotkania dużo uwagi poświęcono sprawie starogardzkiej obwodnicy.

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak

– Starogardzka obwodnica jest w rządowym programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 – powiedział prezydent miasta. – Nadal jednak trwa procedura wyboru jej wariantu. Miasto, gmina i powiat rekomendowały wariant pośredni IIIa inaczej nazywany wariantem V, który powstał w drodze kompromisu jako ten najbardziej optymalny. W maju otrzymaliśmy pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w którym GDDKiA prosi o przygotowanie warunków dla obwodnicy w wariancie II. Niestety w tej wersji droga przecina Przylesie i dzieli miasto na pół. To oznacza, że nasza półtoraroczna praca nad opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla wariantu pośredniego i wydany przez starogardzkie samorządy na to ponad 1 mln zł, poszłyby na marne. Nie chcemy się na to zgodzić –  dodał Janusz Stankowiak.

– GDDKiA zmieniło priorytety. Nowe kryteria wskazują wariant II jako najkorzystniejszy. Liczy się przede wszystkim cena. Różnica pomiędzy budową rekomendowanego wariantu V a wariantem II to 70 mln zł przy skali inwestycji  – 500 mln zł. Zdaniem GDDKiA to, że wariant II biegłby w pobliżu ujęć wody, nie ma znaczenia. Podobnie jak kwestia odszkodowań dla mieszańców. Wybór tego wariantu z pewnością wzbudzi sprzeciw mieszkańców miasta i gminy, który opóźni jej budowę.  Dlatego w tej chwili zabiegamy o spotkanie z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Jeśli to nie pomoże, podejmiemy bardziej radykalne działania – powiedział wiceprezydent Tadeusz Błędzki.

Zależy nam na tym, aby GDDKiA wybrała wariant pośredni IIIa starogardzkiej obwodnicy – powiedział Janusz Stankowiak

Prezydent Janusz Stankowiak podkreślił, że sprawa ma charakter polityczny. – Uważam, że nasza lokalna społeczność nie zasłużyła na tak instrumentalne traktowanie. Wskaźniki pokazują, że ta obwodnica powinna być dla rządu priorytetem. Teraz pozostaje nam tylko naciskać i wywierać presje. Czas dyplomacji się skończył, zwłaszcza że zrobiliśmy wszystko od strony technicznej i środowiskowej – powiedział. – Mieszkańcy Kociewia muszą sie dowiedzieć o wszystkim. Być może wspólne działanie i wspólna interwencja przyniosą oczekiwane rezultaty – dodał prezydent. 

Członkowie Rady poparli planowane przez władze miasta działania zmierzające do finalizacji inwestycji. W swoich wypowiedziach podkreślali sens i celowość poinformowania mieszkańców o stanie faktycznym i zmianach wprowadzanych przez GDDKiA w celu przeforsowania wariantu II.

Rada Gospodarcza poparła plan działań władz miasta zmierzający do rozpoczęcia budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego

Na koniec spotkania wiceprezydent poinformował Radę o pracach nad opracowaniem Lokalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Firm Rodzinnych.

– Otrzymacie Państwo program mailem. Zawarte są w nim statystyki oraz wnioski z ankiet przeprowadzonych wśród przedsiębiorców oraz uczniów szkół średnich pod kątem oczekiwań i planów inwestycyjnych. Program ma też na celu wskazać kierunki współpracy w tym zakresie z lokalnym samorządem. Na Państwa uwagi czekamy dwa tygodnie – zakończył Tadeusz Błędzki.

Kolejne spotkanie Rady Gospodarczej przy Prezydencie ustalono na dzień 7 września 2020 r.