Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców

27 czerwca wojewoda pomorski Dariusz Drelich uroczyście otworzył w Starogardzie Gdańskim punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców. Mieści się przy ul. Rycerskiej 5 (w Galerii Szwarc na II piętrze, biuro nr 27).

Na Pomorzu takich punktów jest 6. Poza Starogardem Gdańskim, znajdują się jeszcze w Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Słupsku oraz Chojnicach. Prowadzone są przez specjalistów ds. doradztwa, dodatkowo w wyznaczonych godzinach pracują w nich także prawnicy, tłumacze, psychologowie.
Punkty działają w ramach programu „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 2018 – 2020” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), a realizowanego przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

Poza zapewnieniem kompleksowego wsparcia (w tym cudzoziemcom polskiego pochodzenia), celem programu jest także budowanie struktur i standardów systemu wsparcia dla cudzoziemców w oparciu o sieć współpracujących instytucji publicznych, samorządowych, pozarządowych i prywatnych. Ponadto, integracja i adaptacja cudzoziemców w Polsce.

Program finansowany jest w z Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (75%) i budżetu państwa (25%). Pieniądze funduszu przyznawane są w ramach konkursów otwartych i zamkniętych oraz bez konkursu w przypadku dofinansowania dla instytucji publicznych posiadających monopol prawny w danym obszarze. Wartość programu: 2.801.334 zł (wkład FAMI: 2.101.000 zł, budżet państwa: 700.334 zł).

Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców w Starogardzie Gdańskim pracuje 3 dni w tygodniu. W poniedziałek w godz. 12:00-18:00, we wtorek 10:00-16:00 i w sobotę 10:00-16:00. Nr telefonu: 533-327-359 i 533-327-342.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl