Publiczna Baza Turystyki – również dla Starogardu

Publiczna Baza Turystyki 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii realizuje projekt, w ramach którego na stronie turystyka.gov.pl powstała publiczna platforma do promocji turystyki. Również podmioty ze Starogardu Gdańskiego świadczące usługi turystyczne mogą do niej dołączyć i znaleźć się w ogólnopolskiej bazie sprawdzonych obiektów noclegowych.

Loga projektowe Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Unia Europejska - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

System Rejestrów Publicznych w Turystyce został stworzony przede wszystkim z myślą o osobach, które chcą skorzystać z usług przedsiębiorców turystycznych. Dzięki temu narzędziu, obywatele mają możliwość zweryfikowania czy dany podmiot działa legalnie i posiada wymagany wpis do rejestrów.

System Rejestrów Publicznych w Turystyce składa się z:

  • Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich (Rejestr CWOH),
  • Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Rejestr CEOTiPUNPUT),
  • Centralnego Wykazu Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (Rejestr CWOS),
  • Centralnego Wykazu Przewodników Górskich (Rejestr CWPG).

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach II osi Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa E-administracja i otwarty rząd”, poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, projekt pn. „Otwarte dane plus”.