12 listopada – spotkanie w sprawie Rynku!

Władze miasta chcą poznać opinię mieszkańców na temat przyszłości Rynku Miejskiego.

W związku z tym prezydent miasta postanowił przeprowadzić ankietę wśród mieszkańców. W formularzu starogardzianie mogą odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: czy i w jaki sposób ograniczyć ruch samochodów na Rynku oraz czy ograniczyć liczbę miejsc parkingowych.Starogardzianie mogą przesyłać swoje uwagi, opinie i pomysły na adres ratusz@um.starogard.pl z dopiskiem w tytule „Rynek”

12 listopada o godz. 17 w kinie Sokół odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, na którym zostaną przedstawione warianty zagospodarowania płyty Rynku.  .

Ankieta będzie dostępna w siedzibie Urzędu Miasta przy okazji głosowania nad budżetem obywatelskim na 2016 r. w dniach od 16 do 29 listopada. Każdy mieszkaniec, który przyjdzie zagłosować na wybrany projekt, będzie mógł dodatkowo zabrać głos w sprawie Rynku. Ankietę będzie mogła wypełnić również osoba, nie głosująca na projekty w budżecie obywatelskim. Wszystkie głosy trafią do oddzielnej urny.

W ostatnich latach władze miasta wielokrotnie konsultowały z mieszkańcami koncepcje i warianty zagospodarowania i wykorzystania płyty Rynku. Starogardzki Rynek to najważniejsza ogólnomiejska przestrzeń publiczna, swoisty „miejski salon”, który winien łączyć w sobie wiele funkcji: m.in. handlowo-usługową, rekreacyjno-wypoczynkową, turystyczną czy mieszkaniową. Jak najlepiej tę przestrzeń wykorzystać? – odpowiedź na to pytanie pozwoli dopasować projekt przebudowy płyty starogardzkiego rynku do potrzeb mieszkańców.

Koncepcja zagospodarowania płyty Rynku będzie dostępna na naszej stronie internetowej www.starogard.pl po spotkaniu 12 listopada.

Wyniki ankiety władze Starogardu przedstawią na początku grudnia 2015.

 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl