Przyszłoroczne plany NGO

W 2018 roku organizacje pozarządowe na swoją działalność na rzecz lokalnej społeczności będą miały do wydania 2,1 mln zł z budżetu miasta. Dodatkowo będą mogły korzystać z funduszu wkładów własnych. Tak zadecydowała Rada Miasta, która na ostatniej sesji uchwaliła program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

„Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” określa zasady współpracy organizacji pozarządowych z miastem oraz wyznacza pola ich działania. Priorytetem na 2018 rok jest aktywizacja mieszkańców Stargardu, której służyć mają liczne akcje, wydarzenia i imprezy, zarówno te zaplanowane na nowy rok przez organizacje pozarządowe, jak i te kontynuowane z lat poprzednich.

Program powstawał przy szerokim udziale i zaangażowaniu całego lokalnego sektora trzeciego. Przygotowali go pracownicy Urzędu Miasta odpowiedzialni za bieżącą współpracę z NGO-sami wspólnie ze Starogardzką Radą Organizacji Pozarządowych.

Przeszłoroczny plan działania zawarty w Programie, oprócz ogólnych zasad współpracy Gminy z organizacjami przewiduje kilka zmian. Najistotniejszą jest zmiana formy naboru ofert, składanych w otwartych konkursach. Od nowego roku stowarzyszenia będą składać je w ujednoliconym systemie WITKAC. Jego prezentacja zarówno dla urzędników, jak i przedstawicieli NGO odbyła się 8 listopada br.

W przyszłym roku organizacje będą miały też możliwość skorzystania z funduszu wkładów własnych, który zaplanowano na kwotę 10.000 zł. O taki zapis w Programie postarała się Starogardzka Rada Organizacji Pozarządowych.

Miasto ze swojej strony deklaruje gotowość pomocy i współdziałania na rzecz budowania dialogu obywatelskiego. Władzom miasta zależy na umocnieniu lokalnych działań oraz stworzeniu odpowiednich warunków do powstawania wszelkiego rodzaju inicjatyw społecznych niezbędnych do integracji lokalnej społeczności.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl