Przybyło nauczycieli mianowanych

Dziewięciu starogardzkich pedagogów 12 lipca odebrało w Urzędzie Miasta akty potwierdzające awans zawodowy.

Liczna grupa nauczycieli mianowanych w starogardzkich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach powiększyła się o dziewięć kolejnych osób. Podczas uroczystości nadania stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego pedagodzy, którzy po odbyciu stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy zdali egzamin, złożyli przed wiceprezydentem Przemysławem Bieskiem-Talewskim ślubowanie. Zapewnili, że będą rzetelnie pełnić powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna. Będą rozwijać osobowość uczniów i własną, a także kształcić oraz wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych i poszanowania Konstytucji RP.

Po wysłuchaniu ślubowania zastępca prezydenta miasta ds. techniczno-inwestycyjnych Przemysław Biesek-Talewski wręczył nauczycielom akty mianowania. Towarzyszyły mu naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Agnieszka Buczyńska oraz główny specjalista ds. oświaty Urzędu Miasta Hanna Stasiewicz.

Awans zawodowy otrzymali:
Pani Małgorzata Lisewska, nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3
Pan Adam Becker, nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych
Pan Waldemar Konieczka, nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych
Pani Joanna Bednarek, nauczycielka Zespołu Szkół Publicznych
Pani Karolina Rejmanowska, nauczycielka Publicznego Gimnazjum Nr 1
Pani Patrycja Cieślik – Ossowska, nauczycielka Publicznego Gimnazjum Nr 1
Pani Agnieszka Piątkowska, nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Pani Justyna Stuba, nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Pani Judyta Zielińska, nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.

Nauczycielom w tym ważnym dla nich dniu towarzyszyli dyrektorzy szkół, w których pracują. – Pan dyrektor bardzo mnie wspierał. Przed egzaminem byłam niesamowicie zestresowana. W trakcie też, ale z każdą chwilą coraz mniej. Okazało się, że wcale nie było czego się bać. Wszystko poszło dobrze. Teraz mogę odetchnąć – powiedziała Małgorzata Lisewska z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3.

– Dziękuję za wysiłek wkładany w edukację i kształtowanie młodego pokolenia. Jestem pełen uznania dla Państwa trudnej i wymagającej pracy. Uzyskanie awansu zawodowego z pewnością wymagało dużego poświęcenia. Uczniowie już od dwóch tygodni mają wakacje. Teraz, już po egzaminie i uzyskaniu awansu zawodowego, Państwo także możecie odpocząć. Życzę więc udanego wypoczynku, który już niebawem pozwoli Państwu rozpocząć kolejny rok szkolny z nowymi siłami – na zakończenie uroczystości powiedział wiceprezydent Przemysław Biesek-Talewski.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl