Przegląd inwestycji, czyli co słychać na starogardzkich budowach

Przebudowa ulic Kanałowej i Sobieskiego oraz części ulic Tczewskiej, Owidzkiej i Hallera, budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 oraz przebudowa ulicy Kryzana to największe z prowadzonych aktualnie inwestycji w mieście. W sumie prace modernizacyjne prowadzone są na pięciu budowach, a ich łączny koszt to ponad 21 mln zł.

„Przebudowa ulic, obiektów mostowych, parkingów przy ul. Kanałowej, Sobieskiego, części ul. Owidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera w Starogardzie Gdańskim” koszt blisko 11 mln zł.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego , Owidzkiej i Tczewskiej

Od wiosny 2021 roku trwa przebudowa 5 dróg i 4 obiektów mostowych w okolicy starogardzkich Młynów. Projekt obejmuje ul. Kanałową, Sobieskiego, część ul. Tczewskiej, Owidzkiej i Hallera. To największa i najważniejsza inwestycja drogowa w Starogardzie Gdańskim zaplanowana na lata 2021-2023. Stan zaawansowania prac w tej chwili wynosi ok. 65%. 4 kwietnia br. do ruchu przywrócony został przejazd ul. Tczewską i Kanałową w kierunku ul. Hallera. Aktualnie trwają prace przy przebudowie skrzyżowania ul. Owidzkiej i Tczewskiej, budowie parkingu przy ul. Sobieskiego oraz budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Sobieskiego. Dodatkowo pracownicy PBD Starogard Gdański kończą oczep wzdłuż ściany kanału młyńskiego, na którym powstanie nowe ogrodzenie. M.in. ułożono podbudowy bitumiczne na odc. od ul. Kanałowej do ul. Sobieskiego wraz ze skrzyżowaniem. W ostatnim tygodniu maja planowane jest układanie na tym odcinku ostatniej warstwy bitumicznej tzw. ścieralnej.

Pracownicy PBD Starogard Gdański kończą oczep wzdłuż ściany kanału młyńskiego

W połowie czerwca zostanie wprowadzona w tym rejonie kolejna tymczasowa zmiana organizacja ruchu. Zamknięta zostanie dostępność do ul Sobieskiego od strony ul. Kościuszki, na wysokości wjazdu do Zespołu Szkół Ekonomicznych. Dojazd do ul. Sambora, Basztowej, Tczewskiej i zajezdnej będzie możliwy od Rynku, poprzez ul. Tczewską, przy Kościele Św. Katarzyny. Wykonawca planuje też udostępnić do ruchu przejazd przez mosty w ciągu ul. Tczewskiej na tzw. kanale ulgi i turbiny na kierunku ul. Tczewska – ul. Owidzka. Wszystkich użytkowników ruchu prosimy o wzmożoną uwagę w okresie obowiązywania nowej organizacji ruchu.

Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podtekstowej nr 8 – koszt ponad 10 mln zł.

Budowa sali gimnastycznej przy PSP 8

Od początku roku 2022 przy Szkole Podstawowej Nr 8 Firma Przembud z Gdańska buduje pełnowymiarową salę sportową. Prace inwestycyjne obejmują remont istniejącej salki gimnastycznej, budowę nowoczesnej, wielofunkcyjnej sali gimnastycznej o powierzchni ponad 1000 m2, łącznika, który połączy oba budynki nowy i stary, zaplecza higieniczno-sportowego oraz siłowni. Koszt inwestycji to 10 757 300 zł. Finansuje ją Miasto ze środków własnych oraz otrzymanych dotacji – ponad 2 mln zł z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Sportowa Polska 2020” oraz 5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Prace przy elewacji nowo budowanej sali gimnastycznej przy PSP 8

Obecnie zaawansowanie finansowe prac jest na poziomie ok. 40 %. Wykonano roboty rozbiórkowe, prace fundamentowe oraz izolacyjne. Wykonano podłoże pod posadzki właściwe z tzw. chudego betonu, prace żelbetowe i murarskie ścian nośnych i działowych oraz strop nad pomieszczeniami łącznika. Wykonano konstrukcję drewnianą dachu nad halą oraz dach hali i łącznika. Trwają prace związane z montażem stolarki okiennej, dociepleniem ścian, instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i ppoż. Zgodnie z umową na wybudowanie obiektu Wykonawca ma czas do końca grudnia br.

Trybuny w nowo budowanej sali gimnastycznej

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 222 z ulicą Pomorską – koszt ponad 6 mln zł. 

Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 222 z ul. Pomorską to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc komunikacyjnych w Starogardzie Gdańskim. 12 października 2021 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, który jest głównym inwestorem tego zadania, podpisał umowę z wykonawcą inwestycji – Przedsiębiorstwem Budowy Dróg ze Starogardu Gdańskiego. Przebudowa skrzyżowania kosztować będzie 6 338 550,41 zł. Województwo Pomorskie zabezpieczyło na ten cel 3,2 mln zł. Drugie tyle zagwarantowały władze miasta Starogardu Gdańskiego. Budowa rozpoczęła się w listopadzie 2021 roku.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pelplińskiej i Pomorskiej

Na te chwilę PBD zakończyło prace rozbiórkowe, przebudowało i wybudowało kanalizację sanitarną i deszczową, gazociąg i ciepłociąg. Do zakończenia robót podziemnych zostały niektóre przełącza sieci. Na finiszu są też prace związane z usuwaniem kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych. Na przełomie czerwca i lipca Wykonawca powinien rozpocząć roboty typowo drogowe związane z docelowym korygowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników i ścieżek. Ogólny stan zaawansowania prac to ok. 35 %.

Kompleksowa przebudowa ulic Kryzana i Starzyńskiego  –  koszt ponad 4 mln zł. 

Prace ziemne na ul. Kryzana

20 października 2021 r. dyrektor techniczny oddziału pomorskiego firmy STRABAG z Pruszkowa podpisał umowę z prezydentem miasta Starogard na wykonanie tej inwestycji. Przebudowa obejmuje 900 metrowy odcinek ulic Kryzana i Starzyńskiego od skrzyżowania z ulicą Skarszewską. Jej zadaniem ma być poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Koszt budowy to 4 156 416, 58 zł. Prace rozpoczęły się pod koniec 2021 roku.

Budowa ulicy Kryzana

Obecny stan zaawansowania prac kształtuje się na poziomie 35%. Na ukończeniu są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Na odcinkach, gdzie już zakończono układanie infrastruktury podziemnej trwa układanie podbudów i stawianie krawężników. W trakcie budowy jest też oświetlenie drogowe.

Utwardzanie dróg gruntowych płytami Yomb – koszt ok. 2 mln zł. 

Ulica Rolna

Zgodnie z zatwierdzonym wykazem dróg przeznaczonych do utwardzenia w 2022 rok Miasto zaplanowało modernizacje ośmiu dróg. W tej chwili zakończony został montaż płyt YOMB na ul. Rolnej. W następnej kolejności płyty będą ułożone na ul. Braterskiej i Rodzinnej. W drodze przetargu Miasto wyłoniło na to zadanie wykonawcę. Prace mają się rozpocząć na przełomie maja i czerwca. W przygotowaniu są postępowania przetargowe na ułożenie płyt na ul. Kruczej i Cichej. Koszt planowanych przedsięwzięć to ok. 2 mln zł.

Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miasta – koszt ponad 500 tys. zł. 

Urząd Miasta w trakcie renowacji frontowej elewacji.

W maju 2022 roku firma JATAJ z Gdańska rozpoczęła renowację ścian elewacji frontowej budynku Urzędu Miasta od strony ul. Gdańskiej. Prace obejmują m.in.: wypełnienie ubytków w ścianach i spoinach, uzupełnienie uszkodzonych fragmentów gzymsów betonowych, oczyszczenie cegieł i spoin oraz impregnację i hydrofobizację, czyli zabezpieczenie elewacji przed szkodliwym działaniem wody. Prace mają poprawić kondycję i wizerunek  budynku Urzędu. Potrwają do połowy września. Ich wartość to 594 729,60 zł

Modernizacja nawierzchni ulic: Okrężnej, Przejezdnej, Krasickiego i Korczaka – koszt ok. 1 mln zł

Ulica Krasickiego – jedna z czterech ulic, których otrzymają nowe nakładki asfaltowe. 

Firma Strabag z Pruszkowa zmodernizuje nawierzchnię czterech ulic w Starogardzie Gdańskim. Ulice Okrężna (sięgacz), Przejezdna, Krasickiego i Korczaka otrzymają nowe nakładki asfaltowe. Roboty będą kosztować prawie milion złotych. Po nowych dywanikach mieszkańcy będą jeździć już pod koniec lipca.

Bieżące remonty i modernizacje

Projekt przebudowy Ulica Prusa 

Miasto wyłoniło w drodze przetargu wykonawcę projektu przebudowy ul. Prusa, alei Jana Pawła II oraz budowy ul. Danusi. Wstępne plany projektowe mają być gotowe na początku czerwca. Miasto planuje udostępnić je na stronie internetowej w celu skonsultowania projektów z mieszkańcami.

W najbliższym czasie Miasto planuje podpisać umowę na wykonanie oświetlenia na ulicach: Krasickiego, Cichej i Kasztanowej. W drodze przetargu wyłonieni zostali Wykonawcy tych zadań. Zgodnie z umowami, które przygotowywane są do podpis, Wykonawcy będą mieli 4 miesiące na realizację zadań. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem oświetlenie, poprawiające widoczność i bezpieczeństwo, będzie gotowe na jesień br.

Od końca zimy Miasto skutecznie realizuje prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Większość ulic została oczyszczona po zimie z tzw. pozimowego piasku. Również na większości dróg zakończony został proces odnawiania oznakowania poziomego, czyli pasów na przejściach dla pieszych i linii podziału jezdni.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl