Przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc Miasta

Przedsiębiorcy, których obroty gospodarcze spadły z powodu pandemii koronawirusa, mogą liczyć na odroczenie płatności rat za podatek od nieruchomości za maj i czerwiec 2020 roku. Jest to forma pomocy publicznej Miasta dla lokalnych firm. Dotyczy gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rada Miasta 22 kwietnia podjęła w tej sprawie stosowne uchwały.

Prezydent miasta Janusz Stankowiak wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu COVID-19,  zaproponował im konkretną pomoc. Polega ona na przedłużeniu do 15 września terminów płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, których płatność przypada na dzień 15 maja i 15 czerwca.

Dodatkowo Prezydent Miasta zaproponował odstąpienie od naliczania opłaty prolongacyjnej od ulgi wynikającej z przyznanego odroczenia terminu płatności.  

Aby ułatwić przedsiębiorcom składanie wniosków, Prezydent wprowadził uproszczoną procedurę ubiegania się o ulgę. Warunkiem skorzystania z przedłużenia terminu płatności wskazanych rat podatku jest złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia według wzoru:

Załącznik Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII

– Oczywiście, jeśli którykolwiek z przedsiębiorców, zwróci się do mnie z prośbą o umorzenie w całości lub w części podatku od nieruchomości lub środków transportowych, każdy wniosek rozpatrzę indywidualnie. Wsparcie, które dzisiaj proponuję, ma pomóc przedsiębiorcom przetrwać w tej konkretnej sytuacji. Oczywiście nie dopuszczę do tego, by trudności w zapłaceniu podatków, miały być przyczyną jakiegokolwiek dramatów czy bankructwa – powiedział prezydent Janusz Stankowiak.

Na sesji w dniu 22 kwietnia Rada Miasta przyjęła obie uchwały jednomyślnie ( 21 głosami „za”).  Uchwały podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Obowiązywać będą z chwilą ogłoszenia. 

Na dzień 22 kwietnia w Starogardzie  Gdańskim do Prezydenta Miasta o umorzenie podatku wystąpiło 11 podatników ( osoby fizyczne i osoby prawne).  Natomiast z możliwości odroczenie terminu płatności rat podatku skorzystało trzech podatników.  Łącznie do Urzędu wpłynęło 14 wzniosów, przy czym nie wszystkie są związane bezpośrednio z  COVID -19.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl