Przedsiębiorco zapraszamy na konsultacje społeczne

Z A P R O S Z E N I E

W imieniu Prezydenta Miasta, Wydział Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Miasta Starogard Gdański, zaprasza wszystkich przedsiębiorców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych poświęconych opracowaniu Programu Rewitalizacji dla naszego miasta w dniu 14 października 2015 r. o godz. 16°° w Ratuszu, ul. Rynek 1.

Spotkanie będzie okazją do wspólnej dyskusji na temat problemów związanych z rewitalizacją Miasta Starogard Gdański oraz do analizy potencjału obszarów zdegradowanych.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą rewitalizacji zamieszczoną na stronie internetowej www.starogard.pl (Strona główna>>Miasto>>Aktualności).

Uwagi, opinie i pomysły dotyczące programu rewitalizacji można również przesyłać na adres rewitalizacja@um.starogard.pl do 31 października 2015r.

Serdecznie zapraszamy!

Naczelnik Wydziału Inicjatyw Gospodarczych
Tadeusz Błędzki