Projekt „Złota Jesień”, czyli Senior aktywny, spełniony i potrzebny w społeczeństwie

15 starogardzkich seniorów, w tym 7 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Pelplińskiej 3, uczestniczyło w dniach 5 – 28 listopada br. w projekcie Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim pt. „Złota jesień. Aktywny, spełniony, potrzebny – Senior w społeczeństwie”.

Projekt to efekt otwartości pedagogów i uczniów ZSE na społeczne zagadnienia. Zakres działań młodych wolontariuszy oraz dobór osób do projektu był efektem współpracy Karoliny Szlachcikowskiej – koordynatora pracy Szkolnego Koła Caritas oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Uczestnicy projektu zaangażowani zostali w różnego rodzaju aktywności warsztatowe poza miejscem zamieszkania. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, na początku odbyło się spotkanie organizacyjne zakończone wspólnym obiadem wszystkich uczestników w restauracji Centrum przy SCK.

Kolejne wspólne działania to: wizyta w Zespole Szkół Ekonomicznych – zapoznanie się z kierunkami i warunkami kształcenia młodzieży oraz „Warsztaty dla duszy” prowadzone przez ks. Łukasza Benkowskiego; wycieczka do Grodziska Owidz i terapeutyczne warsztaty – lepienie w glinie oraz wykład i warsztaty pt. „Rośliny lecznicze” – przygotowywanie naparów leczniczych z suszonych ziół; wyjście do kina na wybrany film; spotkanie w Galerii A Starogardzkiego Centrum Kultury – zwiedzanie wystawy malarstwa artystów ASP w Warszawie oraz terapeutyczne warsztaty malarstwa w pracowni artystycznej pod wrażliwym okiem Józka Olszynki.

Działania projektowe pozwoliły na przenikanie się pokoleń poprzez aktywizację młodzieży szkolnej w realizowane działania integracyjne z seniorami – mówi Aleksandra Formela – Kierownik sekcji Środowiskowych Domów Samopomocy
i Usług Opiekuńczych MOPS.  Uwrażliwiły młodzież na trudności, z jakimi wiąże się podeszły wiek. Dzięki projektowi osoby starsze zaangażowały się w życie społeczności lokalnej, miały umożliwiony kontakt z kulturą. Spotkania z młodzieżą i innymi seniorami zmniejszyły poczucie osamotnienia, pozwoliły na nawiązanie nowych znajomości – dodaje.

Spotkanie podsumowujące międzypokoleniowe działanie odbyło się w dniu 28 listopada w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim. Przy nastrojowym, klimatycznym programie recytatorsko-wokalnym w wykonaniu uzdolnionych uczniów Szkoły, i w bardzo serdecznej atmosferze, uczestnicy projektu zaprezentowali swoje prace, otrzymali drobne upominki i pamiątkowe dyplomy.

Projekt finansowany ze środków Caritas Diecezji Pelplińskiej.