Procedura zakupu węgla w preferencyjnej cenie – wstępne informacje

W przyszłym tygodniu będzie można składać wnioski na zakupu węgla w preferencyjnej cenie. Po uzyskaniu zaświadczenia o prawie do zakupu oraz dokonaniu wpłaty na wskazane w nim konto, będzie można odebrać węgiel z trzech składów węglowych na terenie Starogardu Gdańskiego.

Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego informuje, że Urząd jest w trakcie organizacji procedury umożliwiającej zakup węgla w cenie 2000 zł za 1 tonę.

– Staramy się ten system opracować w najbardziej uproszczony sposób. Tak,  aby mieszkańcy musieli tylko raz przyjść do Urzędu lub Wydziału Ochrony Środowiska w celu weryfikacji i otrzymania zaświadczenia. Zależy nam na maksymalnym  usprawnieniu tej procedury- mówi prezydent Janusz Stankowiak.

Mieszkańców, starających się o zakup węgla, obsługiwać będą pracownicy w Urzędzie Miasta przy ul. Gdańskiej 6 oraz w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18. bardzo prosimy, aby osoby, które  złożyły wniosek o dodatek węglowy, a nie otrzymały jeszcze pieniędzy na konto, udały się do Wydziału Ochrony Środowiska w celu dopełnienia procedury. To znacznie ją  usprawni i przyśpieszy.

Warunki zakupu węgla

1. Odbiór węgla odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia o prawie do zakupu oraz dowodu wpłaty za węgiel.
2. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o prawie do zakupu węgla w preferencyjnej cenie, będzie pozytywna weryfikacja na podstwie wypełnionego wniosku. Dokument będzie dostępny do pobrania w przyszłym tygodniu.  Pojawi się na stronie internetowej miasta oraz na stronie www.czystemiasto.strarogard.pl. Wniosek będzie można wypełnić w domu albo na miejscu w Urzędzie lub WOŚ.
3. Wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie przy kliencie.  Podstawą weryfikacji prawa klienta do zakupu węgla w cenie 2000 zł/tonę będzie prawo do dodatku węglowego.
4. Po weryfikacji odpowiedzialni urzędnicy wystawią osobie uprawnionej zaświadczenie. W zaświadczeniu wskazany bedzie numer konta. W tytule przelewu nalezy wpisać numer zaświadczenia. 
5. Z zaświadczeniem i dowodem wpłaty osoba uprawniona będzie mogła udać się na jeden z trzech składów węglowych i odebrać przysługujące jej 1,5 tony węgla do 31.12.2022r.
6. Jednocześnie będzie mogła pobrać kolejny wniosek na zakup węgla od 1 stycznia 2023 r. Wnioski na kolejny rok będą rozpatrywane w styczniu 2023 roku.

W najbliższym tygodniu na stronie internetowej zamieścimy szczegółowe informacje. Podamy:

  1. adresy składów, gdzie będzie można odebrać węgiel,
  2. datę, od kiedy fizycznie będzie można zgłaszać się po odbiór (data uzależniona jest od terminu dostawy węgla na składy),
  3. numer konta, na który będzie trzeba wpłacić pieniądze,
  4. warunki dostawy węgla do domu i usługi workowania.

UWAGA !

1. Osoby, które wcześniej zakupiły węgiel w preferencyjnej cenie, nie są uprawnione do ponownego jego zakupu!
2. Jeżeli osoba uprawniona do zakupu węgla nie może stawić się osobiście w Urzedzie lub WOŚ, w taki przypadku wniosek może złożyć osoba upoważniona (wymagane jest pisemne upoważnienie ).  Należy przy tym pmiętać, że  wniosek musi podpisać osoba uprawniona do zakupu węgla. Osoba upoważniona odbierze wówczas zaświadczenie.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl