Prezydent z wotum zaufania i absolutorium

Prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak 2 czerwca podczas XXXV sesji Rady Miasta otrzymał wotum zaufania. Rada udzieliła mu również absolutorium. Głosowanie poprzedziła debata dotycząca Raportu o Stanie Miasta.

Przedmiotem obrad XXXV sesji Rady Miasta Starogard Gdański był m.in. Raport o Stanie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020. Wyniki finansowe miasta pozytywnie oceniła Komisja Rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Klubu Radnych PiS Mieczysław Płaczek podkreślił, że Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się żadnych uchybień ze strony prezydenta ani niecelowych wydatków budżetowych

Jak wskazano w sprawozdaniu z wykonania budżetu, w 2020 roku dochody miasta zostały zrealizowane w kwocie 260 013 692,85 zł, co znaczy, że roczny plan wykonano w 97,9 proc., czyli na podobnym poziomie, jak w ubiegłym roku. Z kolei wydatki Gminy ogółem zostały zrealizowane w wysokości 253 980 883,92 zł, co stanowi 93,5 proc. planu, czyli też bez żadnych odchyleń od poziomu roku ubiegłego. W rozwój miasta zainwestowało ponad 26 mln zł. Zakres zrealizowanych inwestycji i ich wpływ na jakość życia mieszkańców opisuje dokładnie Raport o Stanie Gminy Miejskiej za 2020 rok, który był przedmiotem debaty, poprzedzającej głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania. Wcześnie swoje opinie wyrazili przewodniczący Klubów.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta marek Jankowski przedstawił pozytywne stanowisko Klubu Radnych Nasz Starogard

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski odczytał stanowisko Klubu Stowarzyszenie Nasz Starogard. Wyraził akceptację członków Klubu dla realizacji budżetu przez prezydenta miasta. Zaznaczył, że budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański w 2020 roku został wykonany zgodnie z obowiązującym prawem wydatkowania publicznych pieniędzy w myśl zasad: gospodarności, celowości, legalności i oszczędności. Wszyscy radni klubu głosowali na „tak” za udzieleniem absolutorium.

Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej pozostawił radnym z klubu swobodę w kwestii głosowania w sprawie udzielenia prezydentowi absolutorium i woyum zaufania

Pozostali przewodniczący: Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości – radny Mieczysław Płaczek oraz Koalicji Obywatelskiej – radny Zbigniew Kotlewski nie wyrazili jednoznacznej opinii klubu w sprawie udzielenia prezydentowi absolutorium, pozostawiając radym dowolność głosowania zgodnie z własnym sumieniem i przekonaniem.

Ostatecznie radni udzielili Prezydentowi Miasta Starogard Gdański Januszowi Stankowiakowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 rok. Obecnych na sali było 20 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych, 2 radnych było „przeciw”, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu.

Również debata nad Raportem o stanie Gminy zakończyła się pomyślnie dla prezydenta. Radni udzieli mu wotum zaufania. Na sali obrad obecnych było 18 radnych. Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 15 radnych, 2 radnych było „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.

Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert gratuluje prezydentowi Januszowi Stankowiakowi uzyskania absolutorium i wotum zaufania

Prezydent podziękował wszystkim za współpracę i udzielenie mu absolutorium i wotum zaufania.

– Bardzo dziękuję wszystkim radnym, którzy wyrazili wotum zaufania i po raz 7 w mojej samorządowej służbie udzielili mi absolutorium. To dla mnie wielki zaszczyt, ale też ogromne zobowiązanie. Kierunek, jaki obrałem w drodze do rozwoju naszego miasta, jest słuszny, co potwierdzają Państwa opinie i dzisiejsze głosowanie – powiedział prezydent Janusz Stankowiak.

Prezydent Janusz Stankowiak dziękuje skarbnik miasta Ewie Kendzierskiej-Błyskal, która sprawuje piecze nad finansami miasta.

Podziękował też pracownikom Urzędu oraz wszystkich jednostek mu podległych, przedsiębiorcom, służbom porządkowym, organizacjom pozarządowy i tym, którzy działają dla dobra miasta jako niezrzeszeni, realizując swoje pasje. Prezydent podkreślił, że ta współpraca jest możliwa, dzięki warunkom sprzyjającym rozwojowi, które tworzą samorządowcy w myśli jednej idei: Miasto – Mieszkańcy – Przyszłość.

Na zakończenie prezydent podziękował Skarbnik Miasta Ewie Kendzierskiej – Błyskal, która – jak to określił – trzyma miasto w finansowych ryzach.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl