Prezydent Starogardu z absolutorium

Janusz Stankowiak otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku.

Radni Rady Miasta Starogard Gdański na sesji w czwartek, 28 czerwca udzielili prezydentowi absolutorium i zaakceptowali wykonanie budżetu za 2017 rok. 

Radni z klubów: Nasz Starogard, Stowarzyszenie Kociewskie, Radni Razem oraz radny PiS – Stanisław Kubkowski potwierdzili, że prezydent zrealizował budżet zgodnie z obowiązującym prawem wydatkowania publicznych pieniędzy na zasadach gospodarności, rzetelności, celowości i legalności. Negatywną opinię w sprawie wykonania budżetu wyraziła Platforma Obywatelska oraz radny niezależny – prezes Stowarzyszenia Bezpartyjny Blok dla Starogardu – Ryszard Gajda.

11 radnych na 19 obecnych na sali głosowało za udzieleniem prezydentowi Starogardu gdańskiego absolutorium

Na 19 obecnych na sali radnych za udzieleniem absolutorium zagłosowało 11 radnych, 8 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu wystawiła Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, Komisja Rewizyjna i wszystkie pozostałe komisje stałe Rady Miasta w Starogardzie Gdańskim..

Prezydent podziękował radnym, którzy udzielili mu absolutorium za dostrzeżenie pozytywnych zmiany w Starogardzie Gdańskim.

– Budżet Gminy Miejskiej w 2017 roku był największym budżetem w historii miasta – powiedział Janusz Stankowiak. – Sumy w nim zapisane wynikały głównie z liczby pozyskanych przez Miasto środków z funduszy unijnych. Pracował na to cały zespół moich współpracowników  i wiele instytucji podległych Urzędowi Miasta, za co bardzo wszystkim dziękuję. 

Prezydent dziękuje za udzielenie mu absolutorium.

Jak wskazano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Starogardu Gdańskiego, w 2017 roku dochody miasta zostały zrealizowane w kwocie 211 896 165,79 zł, co znaczy, że roczny plan wykonano w 92,4 proc., czyli na takim samym poziomie, jak w ubiegłym roku. Z kolei wydatki budżetu miasta ogółem zostały zrealizowane w wysokości 215 618 919,28 zł, co stanowi 91,5 proc. planu. Szczególnie wysoki poziom wykonania odnotowano w zakresie wydatków inwestycyjnych (80,23 proc.). To dowód na to, że realizacja dużych inwestycji w większości przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl