Prezydent Starogardu z absolutorium

Prezydent Janusz Stankowiak 1 czerwca 2022 r. podczas XLVII sesji Rady Miasta otrzymał wotum zaufania. Rada udzieliła mu również absolutorium. Głosowanie poprzedziła debata dotycząca Raportu o Stanie Miasta.

Przedmiotem obrad XLVII sesji Rady Miasta Starogard Gdański był m.in. Raport o Stanie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021. Wyniki finansowe miasta pozytywnie oceniła Komisja Rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa.

XLVII Sesja Rady Miasta – absolutoryjna za rok 2021

Jak wskazano w sprawozdaniu z wykonania budżetu, w 2021 roku dochody miasta zostały zrealizowane w kwocie 266 530 998,71 zł, co znaczy, że roczny plan wykonano w 100,7 proc. Z kolei wydatki Gminy zapisały się w wysokości 259 758 680,99 zł, co stanowi 91,8 proc. planu. W rozwój miejskiej infrastruktury Miasto zainwestowało prawie 25 mln zł. Zakres zrealizowanych programów i inwestycji oraz ich wpływ na jakość życia mieszkańców opisuje dokładnie Raport o Stanie Gminy Miejskiej za 2021 rok. Raport był przedmiotem debaty, poprzedzającej głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania. Wcześnie swoje opinie wyrazili przewodniczący Klubów.

Marek Jankowski przewodniczący Klubu Nasz Starogard

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski odczytał stanowisko Klubu Stowarzyszenie Nasz Starogard. Wyraził akceptację członków Klubu dla realizacji budżetu przez prezydenta miasta. Zaznaczył, że budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański w 2021 roku został wykonany zgodnie z obowiązującym prawem wydatkowania publicznych pieniędzy w myśl zasad: gospodarności, celowości, legalności i oszczędności. Wszyscy radni klubu głosowali na „tak” za udzieleniem absolutorium.

Mieczysław Płaczek – przewodniczący Klubu Prawo i Sprawiedliwość

Pozostali przewodniczący: Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości – radny Mieczysław Płaczek oraz Koalicji Obywatelskiej – radny Zbigniew Kotlewski nie wyrazili jednoznacznej opinii swoich klubów w sprawie udzielenia prezydentowi absolutorium, pozostawiając radym dowolność głosowania zgodnie z własnym sumieniem i przekonaniem.

Zbigniew Kotlewski – przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej

Ostatecznie – radni szesnastoma głosami „za”, przy jednym „przeciw” i czterech „wstrzymujących się” udzielili prezydentowi Januszowi Stankowiakowi absolutorium z tytułu wykonania  budżetu za 2021 rok.

Również debata nad Raportem o stanie Gminy zakończyła się pomyślnie dla prezydenta. Radni udzieli mu wotum zaufania. Za jego udzieleniem głosowało siedemnastu radnych, jeden był „przeciw”, dwóch „wstrzymało się” od głosu. Jeden radny był nieobecny. 

Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert gratuluje Prezydentowi Starogardu Gdańskiego Januszowi Stankowiakowi uzyskania absolutorium za rok 2021

– Bardzo dziękuję wszystkim radnym, którzy wyrazili wotum zaufania i po raz 8 w mojej samorządowej służbie udzielili mi absolutorium. Dziękuję też tym, którzy głosowali przeciw, bo to skłania mnie do refleksji i zadumy. Ten moment w życiu każdego włodarza jest niezwykle ważny, bo ocenie poddawane są jego działania za miniony rok. Ta ocena determinuje też zachowania na rok następny. Pozytywna ocena mojej pracy utwierdza mnie w przekonaniu, że przyjęty przeze mnie i moich współpracowników kierunek rozwoju miasta jest dobry i przynosi zauważalne, akceptowane zmiany. Jeszcze raz bardzo dziękuję za udzielenie mi wotum zaufania i absolutorium. Wierzę, że w tym roku – wcale nie łatwiejszym niż poprzednie dwa – dzięki dobrej współpracy damy sobie radę z wszelkimi trudnościami, miasto będzie się dalej rozwijało, a mieszkańcom będzie się żyło coraz lepiej, bezpieczniej i wygodniej – powiedział prezydent Janusz Stankowiak.

Prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak podziękował radnym za udzielenie mu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 roku

Prezydent podziękował też pracownikom Urzędu, wszystkim jednostkom współpracującym, przedsiębiorcom, służbom porządkowym, organizacjom pozarządowym i tym, którzy działają dla dobra miasta jako niezrzeszeni, realizując swoje pasje. Prezydent podziękował również mieszkańcom, którzy coraz chętniej angażują się w życie społeczne Starogardu. Podkreślił, że właśnie o takie społeczeństwo chodzi – o społeczeństwo obywatelskie, zaangażowane i współodpowiedzialne.

Na zakończenie prezydent podziękował Skarbnik Miasta Ewie Kendzierskiej – Błyskal, podkreślając, że taki „minister finansów”, który trzyma miasto w finansowych ryzach, to skarb.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak podziękował Skarbnik Miasta Ewie Kendzierskiej-Błyskal za celowe, rzetelne i oszczędne gospodarowanie publicznymi pieniędzmi.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl