Prezydent Starogardu z absolutorium

Janusz Stankowiak otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 roku. Rada Miasta udzieliła mu również wotum zaufania. Pozytywne opinie dotyczące budżetu wydały Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisja rewizyjna Rady Miasta.

Radni Rady Miasta Starogard Gdański na sesji w środę, 26 czerwca 2019 udzielili prezydentowi absolutorium i zaakceptowali wykonanie budżetu za poprzedni rok.

Wykonanie budżetu miasta za 2018 rok pozytywnie oceniło trzynastu radnych z Klubu Nasz Starogard.  Ich zdaniem prezydent zrealizował budżet zgodnie z obowiązującym prawem wydatkowania publicznych pieniędzy na zasadach gospodarności, rzetelności, celowości i legalności. Stanowisko klubu przedstawił wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski przedstawił opinię radnych klubu Nasz Starogard

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia prezydentowi absolutorium wygłosił przewodniczący klubu radnych PiS – radny Mieczysław Płaczek.

Przewodniczący klubu radnych PiS Mieczysław Płaczek przedstawił stanowisko Klubu w sprawie udzielenia prezydentowi absolutorium  

Opinię klubu radnych Koalicji Obywatelskiej przedstawił przewodniczący klubu – radny Ryszard Brzycki. Podkreślił, że realizacja budżetu za 2018 rok wzbudziła ich niepokój – szczególnie po stronie dochodów miasta oraz wysokości zadłużenia, dlatego każdy radny podjął decyzję w sprawie udzielenia absolutorium lub nie na podstawie własnych przemyśleń i doświadczeń.

Radny Ryszard Brzycki przedstawił stanowisko klubu radnych Koalicji Obywatelskiej

Na 20 obecnych na sali radnych za udzieleniem absolutorium zagłosowało 16 radnych, 4 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu wystawiła Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku oraz Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Płaczek przedstawił  opinię Komisji  dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu  za 2018 rok

Prezydent podziękował radnym za udzielenie mu wotum zaufania, absolutorium, a przede wszystkim za dostrzeżenie pozytywnych zmiany w Starogardzie Gdańskim.

Prezydent Janusz Stankowiak podziękował radnym za udzielenie mu absolutorium oraz wotum zaufania

– Nie traktuję tego wyłącznie jako własnej satysfakcji. Uważam, że to również Państwa satysfakcja i wszystkich mieszkańców miasta, którzy uznali, że Starogard Gdański rozwija się dynamicznie, że ten rozwój idzie we właściwym kierunku, a dzięki naszej dobrej współpracy będzie rozwijał się dalej – powiedział prezydent. Przy okazji podziękował radnym minionej kadencji, wszystkim współpracownikom różnych szczebli, instytucjom wspierającym samorząd, firmom prywatnym, spółkom, wszystkim tym, którym na sercu leży dobro miasta i pragną jego rozwoju. – Wierzę, że razem możemy zdecydowanie więcej, bo zgoda buduje. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję – zakończył Janusz Stankowiak

16 radnych głosowało za udzieleniem prezydentowi absolutorium, czterech radnych wstrzymało się od głosu.

Jak wskazano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Starogardu Gdańskiego, w 2018 roku dochody miasta zostały zrealizowane w kwocie 247 125 141,14 zł, co znaczy, że roczny plan wykonano w 91,8 proc., czyli na podobnym poziomie, jak w ubiegłym roku. Z kolei wydatki budżetu miasta ogółem zostały zrealizowane w wysokości 261 820 931,38 zł, co stanowi 91,2 proc. planu. Szczególnie wysoki poziom wykonania odnotowano w zakresie wydatków inwestycyjnych (83,3 proc. planu). W 2018 roku w rozwój miasta zainwestowano 74 615 956,21 zł. To dowód na to, że realizacja dużych inwestycji w większości przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Przed podjęciem uchwały o udzieleniu prezydentowi absolutorium odbyła się debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Starogard Gdański 2018. Debata zakończyła się udzieleniem prezydentowi wotum zaufania. Za udzieleniem głosowało 18 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu i 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.

Podziękowania oraz bukiet kwiatów wręczyła prezydentowi przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl